Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ostrogi-1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-12-02 16:31:50.
POSTANOWIENIE OSTROGI
 8. Postanowienie o braku konieczności OOŚ ostrogi na bip.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:22:02.
Obwieszczenie o zakończeniu droga Dziurków-
Słuszczyn.
 Obwieszczenie o zakonczeniu droga Dziurkow- Słuszczyn..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-19 14:08:06.
Obwieszczenie 03.04.2020
 Obwieszczenie 03.04.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-04-03 12:19:51.
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron 16.11.2021r
 obwieszczenie Kolonia.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-11-16 14:58:48.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-09 12:15:44.
Treść Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia pod nazwą " Adaptacja
istniejącego obiektu - kurnika z ubojnią - na
gorzelnię rolniczą" w miejscowości Kolonia
Nadwiślańska.
 Decyzja2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-08 11:54:44 | Data modyfikacji: 2022-08-18 13:47:55.
Postanowinie o konieczności sporządzenia raportu

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-20 10:45:06.
Postanowienie o zawieszeiu postępowania

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-20 10:50:54.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „
Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W
Walentynów-Pawłowice w km 5+570 do km 8+000

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach..pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-29 13:13:27 | Data modyfikacji: 2024-02-29 13:16:23.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "
Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku
od 0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowości Boiska"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBoiska..pdf

 ObwieszczenieBoiska.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-01 08:03:11 | Data modyfikacji: 2024-03-01 08:05:30.

Zobacz:
 Zagospodarowanie przestrzenne .  Ochrona Środowiska .  Wykaz danych o Środowisku .  Gospodarka mieszkaniowa .  Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości  .  Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo .  Mienie gminy .  Zarządzenia kryzysowe .  Obrona Cywilna . 
Data wprowadzenia: 2024-03-01 08:03:11
Data modyfikacji: 2024-03-01 08:05:30
Opublikowane przez: Marcin Teske