bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Solec n/Wisłą www.solec.pl
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHWybory do Parlamentu Europejskiego 2019Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019Wybory Samorządowe 2018Wybory ławników na kadencję 2020-2023 strona główna 

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia
wyborów
 Postanowienie o wyborach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 08:08:41, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych
 Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 08:34:26, wprowadzający: Marcin Teske
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 08:42:30, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 22 sierpnia 2019 roku
 obwieszczenie Z 22 SIERPNIA.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 08:09:14 Informację zaktualizowano 2019-08-26 09:45:16, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie
zapewnienia na obszarze Gminy Solec nad Wisłą
odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
jak i plakatów komitetów wyborczych, związanych
z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 ZARZADZENIE WOJTA GMINY Z DNIA 22 SIERPNIA 2019 R. W SPRAWIE TABLIC OGlOSZENIOWYCH.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 14:18:49, wprowadzający: Marcin Teske
upływ terminu zgłaszania kandydatów do okw
 upływ terminu zgłaszania kandydatow do okw.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 08:33:45, wprowadzający: Marcin Teske
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I o
losowaniu z dnia 13 września 2019 r.
 Solec informacja o losowaniach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 15:04:02 Informację zaktualizowano 2019-09-16 07:49:21, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 16 września 2019 r. o
zarejestrowanych kandydatach na senatora w
okręgu wyborczym nr 50 w wyborach do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 Obwieszczenie okreg 50..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-18 07:42:55, wprowadzający: Marcin Teske

Dane kontaktowe Urzędnika Wyborczego w Gminie Solec nad Wisłą:


Pani Aneta Chojnacka


tel. 502-129-328


 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 15:12:27, wprowadzający: Marcin Teske
Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 16
września 2019 r. o zarejestrowanych listach
kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 17
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 Obwieszczenie 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 10:46:47, wprowadzający: Marcin Teske
postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
gm Solec nad Wisłą
 postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 13:06:05 Informację zaktualizowano 2019-09-23 15:59:58, wprowadzający: Marcin Teske
1_Prezentacja SEJM OKW-szkolenie ogólne
 Prezentacja SEJM.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:47:46, wprowadzający: Marcin Teske
Prezentacja SEJM OKW-cz-II.1-przeprowadzenie
głosowania
 OKWprzeprowadzenie glosowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:50:11 Informację zaktualizowano 2019-10-08 14:12:48, wprowadzający: Marcin Teske
Prezentacja SEJM OKW-ustalenie wyników
 Prezentacja SEJM ustalenie wyników-protokoły.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:52:31, wprowadzający: Marcin Teske
Prezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X
 Prezentacja SEJM OKW przyklady znaku X.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:54:39, wprowadzający: Marcin Teske
wytyczne wybory sejm2019
 wytyczne wybory sejm2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:59:04, wprowadzający: Marcin Teske
POSTANOWIENIE NR 187/1/2019 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 11 października 2019 r. w
sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 6
 solec 1409062.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 16:15:40, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl