Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo Obrona Cywilna OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Nieruchomości do sprzedaży położone w Solcu
nad Wisłą

Ogłoszenie o pierwszym przetargu (przetarg ustny nieograniczony)

Wykaz nieruchomości z dnia 07-04-2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-04 12:22:07 Informację zaktualizowano 2017-06-19 13:31:40, wprowadzający: Marcin Teske
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości nr
773 w Zemborzynie

ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-20 10:26:38, wprowadzający: Marcin Teske
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości nr
561 w Zemborzynie

ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-20 10:28:00, wprowadzający: Marcin Teske
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 773
w Zemborzynie

ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 10:18:53, wprowadzający: Marcin Teske
Piąte rokowania na sprzedaż działki nr 2722/5
położonej w Solcu nad Wisłą

ogłoszenie o rokowaniach

oświadczenie do udziału w rokowaniach (obowiązkowe)

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 14:49:03, wprowadzający: Marcin Teske
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem z dnia 21-07-2014 r.

wykaz

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:11:44, wprowadzający: Marcin Teske
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w miejscowości Zemborzyn Pierwszy

wykaz nieruchomości z dnia 31-07-2104 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-31 13:52:23, wprowadzający: Marcin Teske
Pierwszy przeatrg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości nr 321 poł. w Kępie
Piotrowińskiej

ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-08-08 14:08:41, wprowadzający: Marcin Teske
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości nr
772 w Zemborzynie

ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-23 14:24:37, wprowadzający: Marcin Teske
Lokal użytkowy do wynajęcia w Solcu nad Wisłą

ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 14:15:54 Informację zaktualizowano 2015-02-10 14:21:22, wprowadzający: Marcin Teske
Nieruchomości do sprzedaży położone w Solcu
nad Wisłą

wykaz nieruchomości

pierwszy przetarg - ogłoszenie

drugi przetarg - ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-03 13:10:25 Informację zaktualizowano 2015-07-24 13:43:03, wprowadzający: Marcin Teske
Lokal użytkowy do wynajęcia - Solec nad Wisłą,
Rynek

ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-17 08:50:25, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja o zamiarze dokonania podziału
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

ogłoszenie

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-05 14:29:28 Informację zaktualizowano 2015-08-05 14:32:26, wprowadzający: Marcin Teske
Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonych w Solcu nad Wisłą

Ogłoszenie o przetargach

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 14:36:43, wprowadzający: Marcin Teske
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w miejscowości Solec nad Wisłą

Wykaz z dnia 07.04.2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-07 14:02:57, wprowadzający: Marcin Teske
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia

Wykaz z dnia 19 maja 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-19 14:22:54, wprowadzający: Marcin Teske
Nieruchomości do sprzedaży położone w Solcu
nad Wisłą - drugi przetarg

Ogłoszenie o drugim przetargu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr ew. 2722/5

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości złożonej z działek o nr ew. 2722/13, 2722/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 13:36:47, wprowadzający: Marcin Teske
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia z dnia 5
września 2017 r.

Wykaz z dnia 5 września 2017 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-06 15:17:56, wprowadzający: Marcin Teske
Sprzedaż nieruchomości położonej w Solcu nad
Wisłą

wykaz nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości (przetarg ustny nieograniczony)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-12 12:44:45, wprowadzający: Marcin Teske
Sprzedaż nieruchomości
 ogloszenie
Data wprowadzenia informacji 2009-03-06 10:59:08 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:12:08, wprowadzający: Marcin Teske
Sprzedaż nieruchomosci położonych w Solcu nad
Wisłą

regulamin przetargu.PDF

oswiadczenie do przetargu (obowiązkowe).doc

mapa.jpg

 ogłoszenie o przetargu.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-11-25 08:06:15 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:11:05, wprowadzający: Marcin Teske
Sprzedaż nieruchomosci położonych w Solcu nad
Wisłą - ponowne przetargi

mapa.jpg

regulamin ponownych przetargów

oswiadczenie do przetargu - obowiązkowe

 ogłoszenie o ponownych przetargach
Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 15:21:10 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:10:22, wprowadzający: Marcin Teske
Sprzedaz nieruchomosci położonej w Słuszczynie
- działka nr 406/5

regulamin przetargu

oswiadczenie do przetargu (obowiązkowe)

 ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 13:01:35 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:09:41, wprowadzający: Marcin Teske
Sprzedaż działek budowlanych poł. w Solcu nad
Wisłą

regulamin przetargu

oswiadczenie do przetargu (obowiązkowe)

lokalizacja działek - mapa

 ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-05-23 10:11:51 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:08:09, wprowadzający: Marcin Teske
Sprzedaz nieruchomosci położonej w Słuszczynie
- działka nr 406/5 - przetarg drugi

oświadczenie do przetargu (obowiązkowe)

regulamin przetargu

 ogłoszenie o ponownym przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 12:37:49 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:07:30, wprowadzający: Marcin Teske
Sprzedaż nieruchomości położonych w Solcu nad
Wisłą - czwarty przetarg

regulamin przetargu

oświadczenie do przetargu (obowiązkowe)

lokalizacja działek - mapa

 ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-07-26 12:25:37 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:05:06, wprowadzający: Marcin Teske
Sprzedaż nieruchomosci położonej w Słuszczynie
- działka nr 406/5 - przetarg trzeci

oświadczenie do przetargu (obowiązkowe)

regulamin przetargu

 ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-09-10 09:08:49 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:04:21, wprowadzający: Marcin Teske
Wynajem lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy
w Solcu nad Wisłą
 ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2012-10-03 14:07:44 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:03:45, wprowadzający: Marcin Teske
Sprzedaż nieruchomości położonych w Solcu nad
Wisłą - piąty przetarg

regulamin padziernik.doc

oświadczenie do udziału w przetargu (obowiązkowe).

 ogłoszenie o przetargach
Data wprowadzenia informacji 2012-10-04 11:03:23 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:03:18, wprowadzający: Marcin Teske
Rokowania na sprzedaż działki nr 2722/5

oświadczenie do udziału w rokowaniach

lokalizacja działki - mapa

 ogłoszenie o rokowaniach
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 14:44:46 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:02:44, wprowadzający: Marcin Teske
Rokowania na sprzedaż działki nr 2722/6

oświadczenie do udziału w rokowaniach (obowiązkowe)

lokalizacja działki - mapa

 ogłoszenie o rokowaniach
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 14:54:23 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:02:19, wprowadzający: Marcin Teske
Oddanie w najem nieruchomości poł. w Solcu nad
Wisłą - działka nr 3099/1
 ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 09:35:11 Informację zaktualizowano 2018-02-05 14:01:53, wprowadzający: Marcin Teske
Drugie rokowania na sprzedaż działki nr 2722/6
poł. w Solcu nad Wisłą

ogłoszenie o rokowaniach przeprowadzanych po raz drugi

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-29 13:50:02 Informację zaktualizowano 2018-01-31 09:12:41, wprowadzający: Marcin Teske
Drugie rokowania na sprzedaż działki nr 2722/5
poł. w Solcu nad Wisłą

ogłoszenie o rokowaniach przeprowadzanych po raz drugi

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-29 13:52:46 Informację zaktualizowano 2018-01-31 09:12:17, wprowadzający: Marcin Teske
Trzecie rokowania na sprzedaż działki nr 2722/5
poł. w Solcu nad Wisłą

ogłoszenie o rokowaniach przeprowadzanych po raz trzeci

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-04 09:33:20 Informację zaktualizowano 2018-01-31 09:11:45, wprowadzający: Marcin Teske
Trzecie rokowania na sprzedaż działki nr 2722/6
poł. w Solcu nad Wisłą

ogłoszenie o rokowaniach przeprowadzanych po raz trzeci

 
Data wprowadzenia informacji 2013-09-04 09:35:34 Informację zaktualizowano 2018-01-31 09:11:16, wprowadzający: Marcin Teske
Czwarte rokowania na sprzedaż działki nr 2722/5
poł. w Solcu nad Wisłą

ogłoszenie o rokowaniach

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-08 10:20:40 Informację zaktualizowano 2018-01-31 09:10:46, wprowadzający: Marcin Teske
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości nr
423/2 położonej w Słuszczynie

ogłoszenie o przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-28 11:09:44 Informację zaktualizowano 2018-01-31 09:10:09, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku