Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej strona główna 

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Uchwała Nr Ra.76.2020 w sprawie opinii o
planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę
Gminy Solec nad Wisłą w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2027
 Uchwała nr Ra.76.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 10:08:30, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr Ra.379.2019 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą projekcie Uchwały Budżetowej na 2020
 Uchwala Nr Ra.379.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 09:05:03, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr Ra.378.2019 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2027
 Uchwala Nr Ra.378.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 09:01:35, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała NR RA.296.2019 w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.pdf

 Uchwała Nr Ra. 269.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 19:20:48 Informację zaktualizowano 2019-12-09 18:28:28, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr Ra.129.2019 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dnia 5.04.2019 r.
 Uchwała Nr Ra.129.2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad Wisła sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 18:42:07, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr Ra.468.2018 - opinia o projekcie
Uchwały Budżetowej na 2019 r.
 Uchwała Nr Ra.468.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 09:28:42, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr Ra.469.2018 - opinia o projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2027
 Uchwała Nr Ra.469.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-18 09:27:11, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwaa Nr.Ra.143.2018 z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu

Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia Gminy

 Uchwaa 143 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 09:52:47 Informację zaktualizowano 2018-05-11 14:36:39, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała nr Ra.58.2018 w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Solec nad
Wisłą kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową na lata
2018-2027
 uchała nr Ra.58.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 08:49:21, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała nr Ra.57.2018 w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Solec nad
Wisłą planowanego w uchwale budżetowej na 2018
rok deficytu
 uchwała Ra.57.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 08:46:17 Informację zaktualizowano 2018-01-31 08:50:24, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała nr Ra.49.2017 w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Solec nad
Wisłą kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową na lata
2017-2027
 uchwała RIO 49.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 15:09:29, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała nr Ra.48.2017 w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Solec nad
Wisłą planowanego w Uchwale Budżetowej na 2017
rok deficytu
 uchwała RIO 48.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 15:06:16 Informację zaktualizowano 2017-02-21 15:07:25, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr Ra.392.2016
 RIO 392.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 10:07:40, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr Ra.393.2016
 RIO 393.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-09 10:06:56, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr RA.48.2015 w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Solec nad
Wisłą kwoty długu w latach obiętych
wieloletnią prognozą finanwą na lata 2016-2027
 RIO 60 opinia WPF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 10:28:40, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr RA.59.2015 w sprawie Opinia o
możliwości sfinansowania przez Gmine Solec nad
Wisłą planowanego w Uchwale Budżetowej na rok
2016 deficytu.
 RIO 59 opinia deficyt.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 10:22:22, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr Ra.421.2015
 opinia RIO WPF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-28 12:48:48, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr Ra.420.2015
 opinia RIO Uchwala Budzetowa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-28 12:47:45, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr Ra.167.2015 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014
rok
 Uchwala Nr Ra. 167.2015 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 13:32:48, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr RA.48.2015 w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Solec nad
Wisłą kwoty długu w latach objętych WPF
 uchwala nr Ra.48.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 10:49:04, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr RA.470.2014 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą projekcie Uchwały w sprawie WPF na lata
2015-2027
 Uchwala nr Ra.470.2014 RIO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 10:09:36, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr RA.469.2014 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą o projekcie Uchwały Budżetowej na rok
2015
 Uchwala nr Ra.469.2014 RIO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-31 10:05:51, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku