Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
  Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..  Informacje nieudostępnione strona główna 

Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
informacja Wójt - Marek Szymczyk
 informacja wojt.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 13:52:50, wprowadzający: Marcin Teske
Wójt - Marek Szymczyk
 Marek Szymczyk.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 13:54:30, wprowadzający: Marcin Teske
Przewodniczaca Beata Ciosek
 Przewodniczaca Beata Ciosek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 13:56:11, wprowadzający: Marcin Teske
Borek Andrzej
 Borek Andrzej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 13:57:34, wprowadzający: Marcin Teske
Bubnik Tomasz
 Bubnik Tomasz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 13:58:45, wprowadzający: Marcin Teske
Kowaleczka Anna
 Kowaleczka Anna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 13:59:53, wprowadzający: Marcin Teske
Kozlowska Zofia
 Kozlowska Zofia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 14:00:26, wprowadzający: Marcin Teske
Lichota Krzysztof
 Lichota Krzysztof.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 14:00:57, wprowadzający: Marcin Teske
Majewska Celina
 Majewska Celina.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 14:01:31, wprowadzający: Marcin Teske
Mazurek Marek
 Mazurek Marek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 14:02:16, wprowadzający: Marcin Teske
Morawska Anna
 Morawska Anna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 14:02:57, wprowadzający: Marcin Teske
Szczerba Tadeusz
 Szczerba Tadeusz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 14:04:10, wprowadzający: Marcin Teske
Szymczyk Wiesław
 Szymczyk Wieslaw.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 14:05:02, wprowadzający: Marcin Teske
Wacław Zając
 Waclaw Zajac.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 14:05:44, wprowadzający: Marcin Teske
Wodecka Malgorzata
 Wodecka Malgorzata.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 14:06:22, wprowadzający: Marcin Teske
Wozniak Krzysztof
 Wozniak Krzysztof.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 14:06:53, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku