Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo Obrona Cywilna OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
zawiadomienie o wszczęciu post. środowiskowego-
wydobycie piasku
 zawiadomienie o wszczęciu post. środowiskowego- wydobycie piasku.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 13:06:14 Informację zaktualizowano 2011-03-04 13:19:17, wprowadzający: Halina Majcher
Projekt decyzja środowiskowa wydobywanie kopalin
Wola Pawłowska
 Projekt decyzja środowiskowa wydobywanie kopalin Wola Pawłowska.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 13:07:20, wprowadzający: Halina Majcher
zawiadomienie o wszczęciu post. środowiskowego-
wydobycie piasku I
 zawiadomienie o wszczęciu post. środowiskowego- wydobycie piasku I.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 13:08:34, wprowadzający: Halina Majcher
Projekt decyzja środowiskowa wydobywanie kopalin
Wola Pawłowska II
 Projekt decyzja środowiskowa wydobywanie kopalin Wola Pawłowska cz. II.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-04 13:14:14, wprowadzający: Halina Majcher
Obwieszczenie dot. drogi wojew. 747
 obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 10:07:23, wprowadzający: Halina Majcher
Obwieszczenie Burmistrza Bełżyce o rozbudowie
drogi wojewódzkiej 747 oraz budowa mostu na
rzece Wiśle
 obwieszcenie 1.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 09:27:09, wprowadzający: Halina Majcher
Obwieszczenie Burmistrza Bełżyce o rozbudowie
drogi wojewódzkiej 747 Iłża-Konopnica na
odcinku Konopnica-Kamień oraz budowa mostu na
rzece Wiśle
 obwieszcenie 2.PDF
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 09:29:24, wprowadzający: Halina Majcher
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 obwieszczenie Wojwewody Lubelskiego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-17 10:25:00, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
 obwieszczenie 01.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 08:28:35, wprowadzający: Marcin Teske
Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśl

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24 października 2012 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie RDOŚ

 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 10:28:28 Informację zaktualizowano 2012-10-26 08:49:01, wprowadzający: Marcin Teske
`Ubezpieczenie

zawiad. o zak.pdf

Decyzia

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2012-10-05 08:45:11 Informację zaktualizowano 2012-11-23 15:26:45, wprowadzający: Marcin Teske
Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły w
miejscowości Kępa Piotrawińska w km
1+400-4+900,gm.Solec nad

RDOŚ - postanowienie

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 Obwieszczenie z dnia 14.01.2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-01-15 14:53:48, wprowadzający: Marcin Teske
Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w
miejscowości Kępa Piotrawińska w km 1+400-4+490

obwieszczenie z dnia 18.07.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie podziału działek o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kolonia Nadwiślańska

obwieszczenie z dnia 29.07.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie podziału działek o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kępa Piotrowińska

Postanowienie z dnia 02.08.2013. opiniujące wstępny projekt podziału działek o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kolonia Nadwiślańska

Postanowienie z dnia 13.08.2013. opiniujące wstępny projekt podziału działek o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kępa Piotrowińska

decyzja z dnia 16.09.2013 r. zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kolonia Nadwiślańska

decyzja z dnia 19.09.2013 r. zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kępa Piotrowińska

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-18 08:41:18 Informację zaktualizowano 2013-07-18 08:43:39, wprowadzający: Marcin Teske
Przebudowa i rozbudowa sieci energetycznej w
Kolonii Nadwiślańskiej
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Data wprowadzenia informacji 2014-04-18 08:48:55 Informację zaktualizowano 2014-04-18 09:45:54, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego
 ogłoszenie 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 11:01:50, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku