Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
° Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
° Gminna Bibloteka Publiczna
° Gminny Ośrodek Kultury
° Urząd Gminy Solec nad Wisłą
° Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą
° Bilans z wykonania budżetu
° Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Wybory Prezydenckie 2020
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
° Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
° Gminna Bibloteka Publiczna
° Gminny Ośrodek Kultury
° Urząd Gminy Solec nad Wisłą
° Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą
° Bilans z wykonania budżetu
° Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania Fnansowe Wybory Prezydenckie 2020 strona główna 

Sprawozdania Fnansowe

Zobacz:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
   Gminna Bibloteka Publiczna
   Gminny Ośrodek Kultury
   Urząd Gminy Solec nad Wisłą
   Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą
   Bilans z wykonania budżetu
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
wersja do druku