Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 INFORMACJE BIEŻĄCE PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ strona główna 

PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
UCHWAŁA NR XIV/100/2019 RADY GMINY W SOLCU NAD
WISŁĄ z dnia 26 września 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą konsultacji dotyczących wniosku o nadanie
statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą
 uchwała.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 07:57:13 Informację zaktualizowano 2019-10-24 07:56:46, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z
dnia 22 października 2019 r. o przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Solec nad Wisłą
 obwieszczenie wojta 2019..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 12:24:49, wprowadzający: Marcin Teske
Broszura informacyjna- procedura nadania statusu
miasta miejscowości Solec nad Wisłą

ulotka 2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 12:28:10, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą dotyczących wniosku o nadanie
miejscowości Solec nad Wisłą statusu miasta .
 ZARZADZENIE 77.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 14:17:34 Informację zaktualizowano 2019-10-24 07:59:35, wprowadzający: Marcin Teske
Prezentacja multimedialna "Samorząd i
administracja w Gminie Solec nad Wisłą".
 GMINA SOLEC prezentacja..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-31 10:35:42 Informację zaktualizowano 2019-10-31 10:51:52, wprowadzający: Marcin Teske
Protokół zawierający wyniki konsultacji
społecznych w sprawie wniosku o nadanie statusu
miasta miejscowości Solec nad Wisłą
 protokoł wyniki konsultacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-27 12:34:46, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała nr XXIII/152/2020 Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą w sprawie wystąpienia z wnioskiem o
nadanie statusu miasta miejscowosci Solec nad
Wisłą

uchwala1522020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 08:54:27, wprowadzający: Marcin Teske
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca
2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych
gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom
statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby
władz gminy

Rozporzadzenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-04 09:51:40 Informację zaktualizowano 2021-01-04 09:54:17, wprowadzający: Marcin Teske
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 grudnia
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i
udostępniania krajowego rejestru urzędowego
podziału terytorialnego kraju oraz związanych z
tym obowiązków organów administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego

PDF 2020.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-04 09:55:51, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku