bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.Uchwały Rady Sesja Rady XX z 08.03.2015r strona główna 
Sesja I
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:07:45 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:43:41.
Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie przyjęcia
regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą
 Uchwała Nr 1.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:10:06.
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
 Uchwała Nr 2.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:13:13.
Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą
 Uchwała Nr 3.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:14:30.
Sesja II
 

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:15:24.
Uchwała Nr II/4/2010 w sprawie ustalenia liczby i
rodzajów Komisji Rady Gminy
 Uchwała Nr 4.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:16:35.
Uchwała Nr II/5/2010 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie
przewodniczącego komisji
 Uchwała Nr 5.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:17:50.
Uchwała Nr II/6/2010 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
oraz zatwierdzenie przewodniczącego komisji
 Uchwała Nr 6.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:18:59.
Uchwała Nr II/7/2010 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rolnej, Handlu i Usług oraz
zatwierdzenie przewodniczącego komisji
 Uchwała Nr 7.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:20:21.
Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz zatwierdzenie przewodniczącego
komisji
 Uchwała Nr 8.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:21:48.
Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie zmian w budżecie
na rok 2010
 Uchwała Nr 9. 2010,pdf.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:53:36.
Uchwała Nr II/10/2010 w sprawie przyznania medalu
„Zasłużony dla Gminy Solec nad Wisłą”
 Uchwała Nr 10.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 14:56:02.
Sesja III
 

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-31 08:47:16.
Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 Uchwała Nr 11.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-31 08:48:56.
Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie ustalenia zasad
wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy Solec nad
Wisłą
 Uchwała Nr 12.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-31 08:50:15.
Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2010
 Uchwała Nr 13.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-31 08:51:10.
Sesja IV
 

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 08:27:37.
Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr IV/14/2010
 

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 10:57:02.
Uchwała Nr IV/15/2010 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016
 uchwala nr 15.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 11:24:38.
Uchwała Nr IV/16/2010 w sprawie zmian w budżecie
na rok 2010
 uchwala nr 16.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 11:58:19.
Uchwała Nr IV/17/2010 w sprawie reorganizacji
Zakładu Usług Komunalno-Rolniczych w Solcu nad
Wisłą
 uchwala nr 17.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:04:17.
Uchwała Nr IV/18/2010 w sprawie nadania statutu
Zakładowi Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą
 uchwala nr 18.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:12:29.
Uchwała Nr IV/19/2010 w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala nr 19 pdf.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:31:59.

Zobacz:
   2010r
   2011r
   Wybory Samorządowe 2018
   2012r
   2013r
   2014r
   Uchwały Rady VIII Kadencja 2018-2023r
   Sesja Rady I z 21.11.2018r
   Sesja Rady II z 30.11.2018r
   Sesja Rady III z 18.12.2018r
   Sesja Rady IV z 28.12.2018r
   Sesja Rady V z 29.1.2019r
   Sesja Rady VI z 26.2.2019r
   Sesja Rady VII z 26.3.2019r
    Sesja Rady VIII z 30.4.2019r
    Sesja Rady IX z 28.5.2019r
    Sesja Rady X 28.06.2019r.
   Sesja XI Rady z 30.07.2019 r.
   Sesja XII Rady z 09.08.2019 r.
   Sesja XIII Rady z 27.08.2019 r.
   Sesja XIV Rady z 26.09.2019 r.
   Sesja XVII z 26.11.2019 r.
   Sesja XV Rady z 15.10.2019 r.
   Sesja Rady Gminy XVI 29.10.2019 r.
   Sesja Rady V z 27.02.2015r
   Sesja Rady VI z 24.02.2015r
   Sesja Rady VII z 31.03.2015r
    Sesja Rady VIII z 27.04.2015r
    Sesja Rady IX z 26.05.2015r
   Sesja Rady X z 23.06.2015r
   Sesja Rady XI z 07.07.2015r
   Sesja Rady XII z 26.08.2015r
   Sesja Rady XIIIz 30.09.2015r
   Sesja Rady XIV z 30.10.2015r
   Sesja Rady XV z 01.12.2015r
   Sesja Rady XVI z 14.12.2015r
   Sesja Rady XVII z 30.12.2015r
   Sesja Rady XVIII z 26.01.2015r
    Sesja Rady XIX z 23.02.2015r
    Sesja Rady XX z 08.03.2016r
   Sesja Rady XXI z 23.03.2016r
   Sesja Rady XXII 30.03.2016r
   Sesja Rady XXIII 26.04.2016r
   Sesja Rady XXIV 31.05.2016r
   Sesja Rady XXV 16.06.2016r
   Sesja Rady XXVI 19.07.2016r
   Sesja Rady XXVII 30.08.2016r
    Sesja Rady XXVIII 30.09.2016r
    Sesja Rady XXIX 25.10.2016r
    Sesja Rady XXX 29.11.2016r
    Sesja Rady XXXI 29.12.2016r
    Sesja Rady XXXII 27.01.2017 r.
    Sesja Rady XXXIII 21.02.2017 r.
    Sesja Rady XXXIV 30.03.2017 r.
    Sesja Rady XXXV 25.04.2017 r.
    Sesja Rady XXXVI 04.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVII 30.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVIII 27.06.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XXXIX 25.07.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XL 29.08.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLI 26.09.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLII 30.10.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIII 03.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIV 28.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLV 15.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVI 29.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVII30.01.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLVIII 28.02.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 27.03.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 26.04.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LI 29.05.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LII 26.06.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIII 31.07.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 28.08.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 26.09.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LVI 16.10.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XVIII 06.12.2019 r.
   Sesja Rady XIX z dn. 20.12.2019 r.
    Sesji XX Rady Gminy 30.12.2019
    Sesji XX Rady Gminy 28.01.2020
   Sesja Rady Gminy XXII 28.02.2020
    Sesja Rady Gminy XXIII 30.03.2020
   Sesja Rady Gminy XXIV z 29.04.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVI z 26.06.2020r.
Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:31:59
Opublikowane przez: Halina Majcher
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl