bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Uchwały Rady Sesja Rady XX z 08.03.2015rSesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.LXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad WisłąLXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z 27.07.2023 strona główna 
Uchwała Nr V/20/2011 w sprawie ustalenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
 Uchwala Nr 20.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:38:41.
Uchwała Nr V/21/2011 w sprawie ustalenia planu
pracy Komisji Rolnej, Handlu i Usług na 2011 rok
 Uchwala Nr 21.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:39:18.
Uchwała Nr V/22/2011 w sprawie ustalenia planu
pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych na 2011 rok
 Uchwala Nr 22.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:39:52.
Uchwała Nr V/23/2011 w sprawie ustalenia planu
pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na
2011 rok
 Uchwala Nr 23.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:40:25.
Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2011 rok
 uchwala Nr 24.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:41:32.
Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie przystąpienia i
realizacji przez Gminę Solec nad Wisłą projektu
systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa moją
szansą
 Uchwala Nr 25.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:42:02.
Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie przyznania
rocznego dodatkowego wynagrodzenia
„trzynastki” Wójtowi za 2010
 Uchwala Nr 26.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:42:28.
Uchwała Nr V/27/2011 w sprawie zmian w budżecie
na rok 2011
 Uchwala Nr 27.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-02-22 11:42:54.
Uchwala Nr VI/28/2011 w sprawie zamiaru likwidacji
Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu
Dalszym
 uchwala nr 28.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 10:47:38.
Uchwała Nr VI/29/2011r. w sprawie otwarcia
placówek handlu detalicznego spożywczego i
zakładów gastronomicznych na terenie gminy Solec
nad Wisłą
 uchwala 29.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-08 11:31:07.
Uchwala Nr VI/30/2011 w sprawie zmian w budżecie
na rok 2011
 uchwala nr 30.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 10:53:04.
Uchwała Nr VII/31/2011 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2011
 Uchwala nr 31.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 10:54:31.
Uchwała Nr VII/32/2011 w sprawie zmian w Statucie
Gminy
 Uchwala nr 32 .pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:18:53.
Uchwała Nr VII/33/2011 w sprawie przyjęcia
Statutu Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą
 uchwala nr 33.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:22:42.
Uchwała Nr VII/34/2011 w sprawie sprzedaży
mienia
 uchwala nr 34.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:24:19.
Uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie funduszu
sołeckiego
 uchwala nr 35.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:27:13.
Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie przyjęcia do
Programu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Solec nad Wisłą na
lata 2011-2016
 uchwala nr 36.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:28:19.
Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie warunków
funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Solcu nad Wisłą
 uchwala nr 37.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:32:09.
Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie ustalenia
opłaty za świadczenia w oddziałach
przedszkolnych przy publicznych Szkołach
Podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą
 uchwala nr 38.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:38:00.
Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie określenia
regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Solec nad Wisłą
 uchwala nr 39.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:39:10.
Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie zmiany uchwały
Nr XIII/70/2000 z dnia 20 stycznia 2000 roku w
sprawie określenia stawek czynszu od najmu lokali
mieszkalnych
 uchwala nr 40.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:45:07.
Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad
Wisłą
 uchwala nr 41.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-04-26 11:45:49.
Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawi likwidacji
publicznej Szkoły podstawowej w Przedmieciu
Dalszym
 Uchwała 42.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 11:48:18.
Uchwała Nr VIII/43/2011 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego
 Uchwała 43.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 11:50:51.
Uchwała Nr VIII/44/2011 w sprawie zmiany budżetu
na rok 2011r
 

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 11:52:04.
Uchwała Nr VIII/46/2011 w sprawie zmiany Uchwała
Nr VIII/80/2004
 Uchwała 46.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 11:54:29.
Uchwała Nr VIII/45/2011 w sprawie sprawie
sprzedaży nieruchomoci na cele zabudowy
mieszkaniowej
 Uchwała 45.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 11:56:07.
Uchwała Nr VIII/47/2011 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finasowej na lata 2011-2016
 Uchwała 47.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 11:59:10 | Data modyfikacji: 2011-05-13 12:05:44.
Uchwała Nr VIII/48/2011 w spr. upoważnienia
Wójta do przejecia nieruchomosci
 nowa uchw.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-05-13 12:13:41.
Uchwała Nr IX/49/2011 w sprawie zmiany w
budżecie na rok 2011
 Uchwała IX49 2011.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:07:28.
Uchwała Nr IX/50/2011 w sprawie uchwalenia
ustawy Nr IX /33/2011 z dnia 29 marca 2011r.
 Uchwała IX50 2012.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:10:26.
Uchwała Nr IX/51/2011 w sprawie Określenia zasad
wynajmowania lokali gminnych.
 Uchwała IX51 2013.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:14:09.
Uchwała Nr.X/52/2011 w sprawie rospatrzenie i
zatwierdzenie sprawozdania Wójta enie
 Uchwała NR.52.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:29:06.
Uchwała Nr.X/53/2011 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2010r
 Uchwała NR.53.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:31:19.
Uchwała Nr.X/54/2011 w sprawie zmiany w
budżecie na 2011 rok
 Uchwała NR.54.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:35:33.
Uchwała Nr.X/55/2011 w sprawie uchylenia uchwały
XXXIII/149/09 Rady Gminy
 Uchwała NR.55.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:38:43.
Uchwała Nr.X/56/2011 w sprawie ustalenia liczby
puntów sprzedaży napojów alkoholowych
zawieraiących powyżej 4,5% alkoholu
 Uchwała NR.56.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:41:51.
Uchwała Nr.X/57/2011 w sprawie wykupu
nieruchomości
 Uchwała NR.57.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-08 10:43:21.
Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawi Zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Solec nad Wisłą
 Uchwała XI.58.11.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-13 09:43:54.
Uchwała Nr XI/59/2011 w sprawi zmian w budżecie
na 2011r
 Uchwała XI.59.11.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-07-13 09:49:21.
Uchwała Nr XII/60/2011 w sprawie stanowiskan Rady
Gminy Solec nad Wisłą dotyczącego utworzenia
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad
Wisłą
 uchwała0001.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-08-18 12:20:44.
UCHWAŁA NR XVI/80/2011 w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości.
 UCHWAlA NR XVI802011.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:28:38.
UCHWAŁA NR XVI/81/2011 w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości
 UCHWAłA NR XVI812011.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:35:18.
UCHWAŁA NR XVI/82/2011 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla
ustalenia podatku rolnego
 UCHWAŁA NR XVI822011.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:38:28.
UCHWAŁA NR XVI/83/2011 w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2012 dla
celów podatku leśnego
 UCHWAŁA NR XVI832011.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:39:44.
UCHWAŁA NR XVI/84/2011 w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 UCHWAŁA NR XVI842011.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:41:46.
UCHWAŁA NR XVI/85/2011 w sprawie opłaty
targowej
 UCHWAŁA NR XVI852011.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:43:16.
UCHWAŁA NR XVI/86/2011 w sprawiezmian w budzecie
na rok 2011
 uchwała 86.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:31:58.
UCHWAŁA NR XVI/87/2011 w w sprawie:
przystąpienia Gminy Solec nad Wisłą do
realizacji projektu systemowego, finansowanego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9. . ,,Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty” Poddziałanie 9.1.2 ,,Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w
jakości usług edukacyjnych”.
 uchwała87.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-13 08:36:01.
UCHWAŁA NR XVII/88/2011 w sprawie ustalenia
wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla
celów podatku rolnego,podatku leśnego i podatku
od nieruchooścmi
 uchwala 88.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:22:07 | Data modyfikacji: 2011-12-21 10:38:55.
UCHWAŁA NR XVII/89/2011 w sprawie w sprawie
dokonania reasumpcji Uchwały Nr XVI/83/2011 Rady
Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011
roku
 uchwala 89.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:23:10.
UCHWAŁA NR XVII/90/2011 w sprawie zmiany w
budżecie na 2011 rok
 uchwala 90.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:25:41.
UCHWAŁA NR XVII/91/2011 w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą na rok
2012
 uchwala 91.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:28:12.
UCHWAŁA NR XVII/92/2011 w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonej w Słuszczynie
oznaczonej nr. 406/5.
 uchwala 92.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:31:16.
UCHWAŁA NR XVII/93/2011 w sprawie powierzenia
zadań gminy z zkresu realizacji ustawy o
wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej
 uchwala 93.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:34:14.
UCHWAŁA NR XVII/94/2011 w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej nieruchomości położonych w Solcu
nad Wisłą
 uchwala 94.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:37:03.
UCHWAŁA NR XVIII/95/2011 w sprawie Uchwalenia
Budżetu na rok 2012
 Uchwala 95.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:05:32.
UCHWAŁA NR XVIII/96/2011 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finasowej Gminy na lata 2012-2017
 Uchwala 96.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:07:12.
UCHWAŁA NR XVIII/97/2011 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2011
 Uchwala 97.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:08:30.
UCHWAŁA NR XVIII/98/2011 w sprawie zmiany w
statucie Gminy Solec nad Wisłą
 Uchwala 98.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:09:40.
UCHWAŁA NR XVIII/99/2011 w sprawie ustalenia
planu pracy Komisji Oswiaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych na 2012 rok
 Uchwala 99.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:11:38.

Zobacz:
   2011r
   2012r
   2013r
   2014r
   Uchwały Rady VII Kadencja 2014r
   Sesja Rady V z 27.02.2015r
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady I z 21.11.2018r
   Sesja Rady II z 30.11.2018r
   Sesja Rady III z 18.12.2018r
   Sesja Rady IV z 28.12.2018r
   Sesja Rady V z 29.1.2019r
   Sesja Rady VI z 26.2.2019r
   Sesja Rady VII z 26.3.2019r
    Sesja Rady VIII z 30.4.2019r
    Sesja Rady IX z 28.5.2019r
    Sesja Rady X 28.06.2019r.
   Sesja XI Rady z 30.07.2019 r.
   Sesja XII Rady z 09.08.2019 r.
   Sesja XIII Rady z 27.08.2019 r.
   Sesja XIV Rady z 26.09.2019 r.
   Sesja XV Rady z 15.10.2019 r.
   Sesja Rady Gminy XVI 29.10.2019 r.
   Sesja XVII z 26.11.2019 r.
   Sesja Rady VI z 24.02.2015r
   Sesja Rady VII z 31.03.2015r
    Sesja Rady VIII z 27.04.2015r
    Sesja Rady IX z 26.05.2015r
   Sesja Rady X z 23.06.2015r
   Sesja Rady XI z 07.07.2015r
   Sesja Rady XII z 26.08.2015r
   Sesja Rady XIIIz 30.09.2015r
   Sesja Rady XIV z 30.10.2015r
   Sesja Rady XV z 01.12.2015r
   Sesja Rady XVI z 14.12.2015r
   Sesja Rady XVII z 30.12.2015r
   Sesja Rady XVIII z 26.01.2015r
    Sesja Rady XIX z 23.02.2015r
    Sesja Rady XX z 08.03.2016r
   Sesja Rady XXI z 23.03.2016r
   Sesja Rady XXII 30.03.2016r
   Sesja Rady XXIII 26.04.2016r
   Sesja Rady XXIV 31.05.2016r
   Sesja Rady XXV 16.06.2016r
   Sesja Rady XXVI 19.07.2016r
   Sesja Rady XXVII 30.08.2016r
    Sesja Rady XXVIII 30.09.2016r
    Sesja Rady XXIX 25.10.2016r
    Sesja Rady XXX 29.11.2016r
    Sesja Rady XXXI 29.12.2016r
    Sesja Rady XXXII 27.01.2017 r.
    Sesja Rady XXXIII 21.02.2017 r.
    Sesja Rady XXXIV 30.03.2017 r.
    Sesja Rady XXXV 25.04.2017 r.
    Sesja Rady XXXVI 04.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVII 30.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVIII 27.06.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XXXIX 25.07.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XL 29.08.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLI 26.09.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLII 30.10.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIII 03.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIV 28.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLV 15.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVI 29.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVII30.01.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLVIII 28.02.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 27.03.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 26.04.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LI 29.05.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LII 26.06.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIII 31.07.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 28.08.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 26.09.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LVI 16.10.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XVIII 06.12.2019 r.
   Sesja Rady XIX z dn. 20.12.2019 r.
    Sesji XX Rady Gminy 30.12.2019
    Sesji XX Rady Gminy 28.01.2020
   Sesja Rady Gminy XXII 28.02.2020
    Sesja Rady Gminy XXIII 30.03.2020
   Sesja Rady Gminy XXIV z 29.04.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVI z 26.06.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVIII z 31.08.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXIX z 29.09.2020 r.
   XXX Sesja Rady Gminy z 27.10.2020 r.
   XXXI Sesja Rady Gminy z 27.11.2020 r.
   XXXII Sesja Rady Gminy z 14.12.2020 r.
   XXXIII Sesja Rady Gminy z 31.12.2020 r.
   XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 02.06.2021 r.
   XL Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   L Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVI Seja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXXI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 r.
   LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 lipca 2023 r.
   LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2023 r.
   LXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 września 2023 r.
   LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 24 października 2023 r.
   LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 listopada 2023 r.
   LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2023 r.
   LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dniu 28 grudnia 2023 r.
   LXXX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2024 r.
   Sesja LXXXI Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 lutego 2024 r.
   LXXXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 14 marca 2024 r.
   LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2024 r.
   LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2024 r.
   I Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 7 maja 2024 r.
   II Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 17 maja 2024 r.
   III Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 29 maja 2024 r.
Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:11:38
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl