bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 
Skarbnik Gminy oświadczenia majątkowe
rozpoczęcie pracy Ewa Sikorska
 sikorska..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-02-04 11:17:32 | Data modyfikacji: 2016-05-25 09:03:53.
Wiesława Włodarczyk
 Wlodarczyk.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:39:33.
Halina Jóźwik
 Jozwik.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:41:52.
Sobolewska Agnieszka
 Sobolewska.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:43:33.
Mariola Kolenda
 Kolenda.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:45:05.
Alicja Szymczyk
 Szymczyk.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:46:40.
Adamski Grzegorz
 Adamski.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:47:34 | Data modyfikacji: 2016-04-27 07:40:40.
Iwona Borek
 Borek.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:49:09.
Zbigniew Michałek
 Michalek.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:51:48 | Data modyfikacji: 2016-04-27 07:41:17.
Ilona Kalinowska
 Kalinowska.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:53:35 | Data modyfikacji: 2016-04-27 07:39:20.
Wiesław Cieślak
 Cieslak.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:55:22.
Jerzy Cieślik
 Cieslik.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:56:31.
Ewa Sikorska 2016
 sikorska.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-26 11:57:46 | Data modyfikacji: 2016-05-25 08:59:28.
Edyta Pawłowska
 Edyta Pawlowska.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-04 13:16:35.

Zobacz:
   Oświadczenia majątkowe Radni
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Radni
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Burmistrz
    Oświadczenia majątkowe 2015r
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe 2016r
   Oświadczenia majątkowe 2017r
    Oświadczenia majątkowe 2018r
   Oświadczenia majątkowe 2019r
   Oświadczenia majątkowe 2020r
   Oświadczenia majątkowe 2021r
   Oświadczenia majątkowe 2022r
   - Oświadczenia majątkowe radni
    Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy
   Osoby wydający decyzje administracyjne
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
    Oświadczenia majątkowe radni
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe radni
   Oświadczenie majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
    Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy
   Oświadczenie majątkowe Przewodniczaca rady Gminy
    Oświadczenia majątkowe 2018-23
   Oświadczenia majątkowe 2022
   Oświadczenia majątkowe kierownicy 2023
   Oświadczenie majątkowe Burmistrz Miasta i Gminy 2023
   Oświadczenia majątkowe Przewodniczący Rady Miejskiej 2023
   Oświadczenia majątkowe Rada Miejska za 2022
Data wprowadzenia: 2016-05-04 13:16:35
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl