bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 
Marek Szymczyk
 Wójt Marek Szymczyk.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-28 08:05:48.

Zobacz:
   Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe Radni
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Burmistrz
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Wójt
    Oświadczenia majątkowe 2015r
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe 2016r
   Oświadczenia majątkowe 2017r
    Oświadczenia majątkowe 2018r
   Oświadczenia majątkowe 2019r
   Oświadczenia majątkowe 2020r
   Oświadczenia majątkowe 2021r
   Oświadczenia majątkowe 2022r
   - Oświadczenia majątkowe radni
    Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy
   Osoby wydający decyzje administracyjne
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
    Oświadczenia majątkowe Radni
    Oświadczenia majątkowe radni
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe radni
   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
   Oświadczenie majątkowe Wójt
    Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy
   Oświadczenie majątkowe Przewodniczaca rady Gminy
    Oświadczenia majątkowe 2018-23
   Oświadczenia majątkowe 2022
   Oświadczenia majątkowe kierownicy 2023
Data wprowadzenia: 2017-09-28 08:05:48
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl