bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Oświadczenia majątkowe > 2015 rok strona główna 
Dostawa kruszywa do wyrównania dróg gminnych

projekt umowy

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:21:01 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:05:00.
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy
Solec nad Wisłą

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1b do SIWZ - budynki

zał. nr 1b do SIWZ - budynki - zabezpieczenia

zał. nr 1b do SIWZ - sprzęt elektroniczny

zał. nr 1b do SIWZ - pojazdy

Pierwsze wyjaśnienie SIWZ z dnia 23.07.2015 r., zmiana terminu składania ofert

Drugie wyjaśnienie SIWZ z dnia 23.07.2015 r.,

Trzecie wyjaśnienie - zmiana treści SIWZ z dnia 28.07.2015 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:18:32 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:05:24.
Dostawa opału dla jednostek organizacyjnych gminy

                                                                                                                              

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 - Formularz ofertowy

zał. nr 2 - Wykaz wykonanych dostaw

Uwaga! Zmiana terminu skladania ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:00:58 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:05:48.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe Radni .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Radni .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Burmistrz .   Oświadczenia majątkowe 2015r .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe 2016r  .  Oświadczenia majątkowe 2017r  .   Oświadczenia majątkowe 2018r  .  Oświadczenia majątkowe 2019r  .  Oświadczenia majątkowe 2020r  .  Oświadczenia majątkowe 2021r  .  Oświadczenia majątkowe 2022r  .  - Oświadczenia majątkowe radni .   Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Wójt  .  Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy .  Osoby wydający decyzje administracyjne .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .   Oświadczenia majątkowe radni .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe Wójt  .  Oświadczenia majątkowe radni .  Oświadczenie majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek .   Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy .  Oświadczenie majątkowe Przewodniczaca rady Gminy .   Oświadczenia majątkowe 2018-23 .  Oświadczenia majątkowe 2022 .  Oświadczenia majątkowe kierownicy 2023 .  Oświadczenie majątkowe Burmistrz Miasta i Gminy 2023 .  Oświadczenia majątkowe Przewodniczący Rady Miejskiej 2023 .  Oświadczenia majątkowe Rada Miejska za 2022 . 
Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:00:58
Data modyfikacji: 2018-01-31 09:05:48
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl