bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Oświadczenia majątkowe > 2017 rok strona główna 
Zapytanie ofertowe na Wykonanie sieci monitoringu
lokalnego wód podziemnych w otoczeniu nieczynnego
wysypiska odpadów komunalnych dla Gminy Solec nad
Wisłą zlokalizowanego w miejscowości
Przedmieście Bliższe.

Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych

Projekt robót geologicznych wysypisko

Projekt umowy na monitoring wód wysypiska

Zawiadomienie o unieważnieniu

 1-2. Zapytanie ofertowe wysypisko-1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-10-05 07:44:20 | Data modyfikacji: 2018-02-13 15:28:55.
Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości
szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO
20.102017r.

Załącznik

Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych

Projekt robót geologicznych wysypisko

Informacja o wyborze oferty

 43. Zapytanie ofertowe wysypisko II.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:51:30 | Data modyfikacji: 2018-02-13 15:29:51.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe Radni .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Radni .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Burmistrz .   Oświadczenia majątkowe 2015r .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe 2016r  .  Oświadczenia majątkowe 2017r  .   Oświadczenia majątkowe 2018r  .  Oświadczenia majątkowe 2019r  .  Oświadczenia majątkowe 2020r  .  Oświadczenia majątkowe 2021r  .  Oświadczenia majątkowe 2022r  .  - Oświadczenia majątkowe radni .   Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Wójt  .  Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy .  Osoby wydający decyzje administracyjne .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .   Oświadczenia majątkowe radni .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe Wójt  .  Oświadczenia majątkowe radni .  Oświadczenie majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek .   Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy .  Oświadczenie majątkowe Przewodniczaca rady Gminy .   Oświadczenia majątkowe 2018-23 .  Oświadczenia majątkowe 2022 .  Oświadczenia majątkowe kierownicy 2023 .  Oświadczenie majątkowe Burmistrz Miasta i Gminy 2023 .  Oświadczenia majątkowe Przewodniczący Rady Miejskiej 2023 .  Oświadczenia majątkowe Rada Miejska za 2022 . 
Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:51:30
Data modyfikacji: 2018-02-13 15:29:51
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl