bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.Uchwały Rady Sesja Rady XX z 08.03.2015rSesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r. strona główna 
Uchwała Nr VII.54.2019 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2019-2027

Uchwała Nr VII.55.2019 w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020

Uchwała Nr VII.56.2019 w sprawie zmiany uchwały nr V.43.2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z 29 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr VII.57.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała Nr VII.58.2019 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała Nr VII.59.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybuu zawarcia umowy

 Uchwała Nr VII.54..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-02 21:03:52.

Zobacz:
 2010r .  2011r .  Wybory Samorządowe 2018 .  2012r .  2013r .  2014r .  Uchwały Rady VIII Kadencja 2018-2023r .  Sesja Rady I z 21.11.2018r .  Sesja Rady II z 30.11.2018r .  Sesja Rady III z 18.12.2018r .  Sesja Rady IV z 28.12.2018r .  Sesja Rady V z 29.1.2019r .  Sesja Rady VI z 26.2.2019r .  Sesja Rady VII z 26.3.2019r .   Sesja Rady VIII z 30.4.2019r .   Sesja Rady IX z 28.5.2019r .   Sesja Rady X 28.06.2019r. .  Sesja XI Rady z 30.07.2019 r. .  Sesja XII Rady z 09.08.2019 r. .  Sesja XIII Rady z 27.08.2019 r. .  Sesja XIV Rady z 26.09.2019 r. .  Sesja XVII z 26.11.2019 r. .  Sesja XV Rady z 15.10.2019 r. .  Sesja Rady Gminy XVI 29.10.2019 r. .  Sesja Rady V z 27.02.2015r .  Sesja Rady VI z 24.02.2015r .  Sesja Rady VII z 31.03.2015r .   Sesja Rady VIII z 27.04.2015r .   Sesja Rady IX z 26.05.2015r .  Sesja Rady X z 23.06.2015r .  Sesja Rady XI z 07.07.2015r .  Sesja Rady XII z 26.08.2015r .  Sesja Rady XIIIz 30.09.2015r .  Sesja Rady XIV z 30.10.2015r .  Sesja Rady XV z 01.12.2015r .  Sesja Rady XVI z 14.12.2015r .  Sesja Rady XVII z 30.12.2015r .  Sesja Rady XVIII z 26.01.2015r .   Sesja Rady XIX z 23.02.2015r .   Sesja Rady XX z 08.03.2016r .  Sesja Rady XXI z 23.03.2016r .  Sesja Rady XXII 30.03.2016r .  Sesja Rady XXIII 26.04.2016r .  Sesja Rady XXIV 31.05.2016r .  Sesja Rady XXV 16.06.2016r .  Sesja Rady XXVI 19.07.2016r .  Sesja Rady XXVII 30.08.2016r .   Sesja Rady XXVIII 30.09.2016r .   Sesja Rady XXIX 25.10.2016r .   Sesja Rady XXX 29.11.2016r .   Sesja Rady XXXI 29.12.2016r .   Sesja Rady XXXII 27.01.2017 r. .   Sesja Rady XXXIII 21.02.2017 r. .   Sesja Rady XXXIV 30.03.2017 r. .   Sesja Rady XXXV 25.04.2017 r. .   Sesja Rady XXXVI 04.05.2017 r. .  Sesja Rady XXXVII 30.05.2017 r. .  Sesja Rady XXXVIII 27.06.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XXXIX 25.07.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XL 29.08.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLI 26.09.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLII 30.10.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLIII 03.11.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLIV 28.11.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLV 15.12.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLVI 29.12.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLVII30.01.2018 r. .  Sesja Rady Gminy XLVIII 28.02.2018 r. .  Sesja Rady Gminy XLIX 27.03.2018 r. .  Sesja Rady Gminy XLIX 26.04.2018 r. .  Sesja Rady Gminy LI 29.05.2018 r. .  Sesja Rady Gminy LII 26.06.2018 r. .  Sesja Rady Gminy LIII 31.07.2018 r. .  Sesja Rady Gminy LIV 28.08.2018 r. .  Sesja Rady Gminy LIV 26.09.2018 r. .  Sesja Rady Gminy LVI 16.10.2018 r. .  Sesja Rady Gminy XVIII 06.12.2019 r. .  Sesja Rady XIX z dn. 20.12.2019 r. .   Sesji XX Rady Gminy 30.12.2019 .   Sesji XX Rady Gminy 28.01.2020 .  Sesja Rady Gminy XXII 28.02.2020 .   Sesja Rady Gminy XXIII 30.03.2020 .  Sesja Rady Gminy XXIV z 29.04.2020r. .  Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r. .  Sesja Rady Gminy XXVI z 26.06.2020r. .  Sesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-04-02 21:03:52
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl