bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Sprawozdania FnansoweWybory Prezydenckie 2020 strona główna 
Bilans za 2018 r GOPS w Solcu nad Wisłą
 Bilans za 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:41:40.
Informacja dodatkowa za 2018 r GOPS w Solcu nad
Wisłą
 Informacja dodatkowa za 2018 r...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:59:56 | Data modyfikacji: 2019-05-10 14:08:13.
Rachunek zysków i strat za 2018 r GOPS w Solcu
nad Wisłą
 Rachunek zysków i strat GOPS.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:02:46.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r
GOPS w Solcu nad Wisłą
 Zestawienie zmian w funduszu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:11:10.

Zobacz:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
   Gminna Bibloteka Publiczna
   Gminny Ośrodek Kultury
   Urząd Gminy Solec nad Wisłą
   Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą
   Bilans z wykonania budżetu
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:11:10
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl