bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Sprawozdania FnansoweWybory Prezydenckie 2020 strona główna 
Bilans jednostki budżetowej
 Bilans ....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 16:45:20 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:11:19.
Rachunek zyskow i strat jednostki.
 Rachunek zyskow i strat.....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 16:46:47 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:12:40.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 16:48:36 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:14:33.
Informacja dodatkowa
 Informacja ......pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:16:23.
Informacja dodatkowa - załącznik
 Informacja dodatkowa - załacznik...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:17:53.
Sprawozdania finansowe Urząd Gminy w Solcu nad
Wisłą za 2019

Informacja dodatkowa.pdf

Rachunek zysków i strat 2019.pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2019.pdf

 bilans za 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:52:03.

Zobacz:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .  Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą .  Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego .  Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą  .  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach .  Gminna Bibloteka Publiczna .  Gminny Ośrodek Kultury .  Urząd Gminy Solec nad Wisłą .  Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą .  Bilans z wykonania budżetu .  Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego . 
Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:52:03
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl