bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Wybory i referenda strona główna 
Informacja dla kandydatów na ławników
 Informacja dla kandydatów na ławnikow.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 07:50:08.
Karta zgłoszenia na ławnika...
 Karta zgłoszeniowa ..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 07:58:37.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych w wyborach na ławników do
sądów powszechnych
 Klauzula informacyjna ..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 08:00:30.
Wzór listy osób zgłaszających kandydata na
ławnika
 Wzor listy osob.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 10:07:38.
Wzór oświadczenia kadydata na ławnika
dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na
ławnika postępowań z oskarżenia publicznego
lub przestępstw skarbowych
 Wzor oswiadczenia kadydata na ławnika.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 10:10:01.
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika -
dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej
 Wzor oswiadczenia kandydata na ławnika.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 10:17:50.
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 10:24:07.
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie
zbiorowym
 Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 10:25:58.

Zobacz:
   Postanowienia Komisarza Wyborczego
   Wybory Samorządowe 2018
   Wybory Prezydenckie 2020
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
    Wybory Ponowne do Rady Gminy
   Wybory ławników na kadencję 2020-2023
   Wybory Uzupełniające 2021
   Wybory Samorządowe 2018
   Wybory do Izb Rolniczych 2019
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
   Wybory samorządowe 2024
   Wybory na Sołtysa 2024-2029
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024
Data wprowadzenia: 2019-06-05 10:25:58
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl