bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.Uchwały Rady Sesja Rady XX z 08.03.2015rSesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r. strona główna 
Uchwała Nr XX/126/2019 w sprawie przyjęcia Planu
Pracy Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na 2020 rok.
 Uchwała XX.126.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-08 07:49:43 | Data modyfikacji: 2020-01-08 07:58:52.
Uchwała Nr XX/127/2019 w sprawie przekazania
petycji według właściwości.
 Uchwała XX.127.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-08 07:57:39.
Uchwała Nr XX/128/2019 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2019-2027.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-08 07:59:58.
Uchwała Nr XX/129/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia
2018 roku na rok 2019.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-08 08:01:06.
Uchwała Nr XX/130/2019 - Uchwała Budżetowa na
2020 rok.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-08 08:02:16.
Uchwała Nr XX/131/2019 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2027.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-08 08:03:14.

Zobacz:
   2010r
   2011r
   2012r
   Wybory Samorządowe 2018
   2013r
   2014r
   Uchwały Rady VIII Kadencja 2018-2023r
   Sesja Rady I z 21.11.2018r
   Sesja Rady II z 30.11.2018r
   Sesja Rady III z 18.12.2018r
   Sesja Rady IV z 28.12.2018r
   Sesja Rady V z 29.1.2019r
   Sesja Rady VI z 26.2.2019r
   Sesja Rady VII z 26.3.2019r
    Sesja Rady VIII z 30.4.2019r
    Sesja Rady IX z 28.5.2019r
    Sesja Rady X 28.06.2019r.
   Sesja XI Rady z 30.07.2019 r.
   Sesja XII Rady z 09.08.2019 r.
   Sesja XIII Rady z 27.08.2019 r.
   Sesja XIV Rady z 26.09.2019 r.
   Sesja XV Rady z 15.10.2019 r.
   Sesja Rady Gminy XVI 29.10.2019 r.
   Sesja XVII z 26.11.2019 r.
   Sesja Rady V z 27.02.2015r
   Sesja Rady VI z 24.02.2015r
   Sesja Rady VII z 31.03.2015r
    Sesja Rady VIII z 27.04.2015r
    Sesja Rady IX z 26.05.2015r
   Sesja Rady X z 23.06.2015r
   Sesja Rady XI z 07.07.2015r
   Sesja Rady XII z 26.08.2015r
   Sesja Rady XIIIz 30.09.2015r
   Sesja Rady XIV z 30.10.2015r
   Sesja Rady XV z 01.12.2015r
   Sesja Rady XVI z 14.12.2015r
   Sesja Rady XVII z 30.12.2015r
   Sesja Rady XVIII z 26.01.2015r
    Sesja Rady XIX z 23.02.2015r
    Sesja Rady XX z 08.03.2016r
   Sesja Rady XXI z 23.03.2016r
   Sesja Rady XXII 30.03.2016r
   Sesja Rady XXIII 26.04.2016r
   Sesja Rady XXIV 31.05.2016r
   Sesja Rady XXV 16.06.2016r
   Sesja Rady XXVI 19.07.2016r
   Sesja Rady XXVII 30.08.2016r
    Sesja Rady XXVIII 30.09.2016r
    Sesja Rady XXIX 25.10.2016r
    Sesja Rady XXX 29.11.2016r
    Sesja Rady XXXI 29.12.2016r
    Sesja Rady XXXII 27.01.2017 r.
    Sesja Rady XXXIII 21.02.2017 r.
    Sesja Rady XXXIV 30.03.2017 r.
    Sesja Rady XXXV 25.04.2017 r.
    Sesja Rady XXXVI 04.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVII 30.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVIII 27.06.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XXXIX 25.07.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XL 29.08.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLI 26.09.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLII 30.10.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIII 03.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIV 28.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLV 15.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVI 29.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVII30.01.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLVIII 28.02.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 27.03.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 26.04.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LI 29.05.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LII 26.06.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIII 31.07.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 28.08.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 26.09.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LVI 16.10.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XVIII 06.12.2019 r.
   Sesja Rady XIX z dn. 20.12.2019 r.
    Sesji XX Rady Gminy 30.12.2019
    Sesji XX Rady Gminy 28.01.2020
   Sesja Rady Gminy XXII 28.02.2020
    Sesja Rady Gminy XXIII 30.03.2020
   Sesja Rady Gminy XXIV z 29.04.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVI z 26.06.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVIII z 28.07.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVIII z 31.08.2020 r.
Data wprowadzenia: 2020-01-08 08:03:14
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl