bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 
Edyta Pawłowska
 Edyta Pawlowska 2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 12:59:03.
Kierownik Biblioteki Agnieszka Sobolewska
 Kierownik Biblioteki.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:00:35.
Kierownik CUW Katarzyna Tkaczyk
 Kierownik CUW.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:01:47.
Kierownik GOPS Grzegorz Adamski
 Kierownik GOPS.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:04:30.
Kierownik ROŚiGK Marcin Minkina

oświadczenie zmiana Marcin Minkina.pdf

 Kierownik ROŚiGK.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:05:46.
Kierownik USC Alicja Szymczyk
 Kierownik USC.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:07:05.
Kierownik ZUK Albert Grudniewski
 Kierownik ZUK.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:08:44.
Sekretarz Gminy
 Sekretarz Gminy.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:10:23.
Skarbnik Gminy
 Skarbnik Gminy.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:11:29.
Z-ca Skarbnika Wiesława Włodarczyk
 Z-ca Skarbnika Wiesława Włodarczyk.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:12:47.
Z-ca Skarbnika Wiesława Włodarczyk -2
 Z-ca Skarbnika Wiesława Włodarczyk koniec roku.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:13:59.
Główny Księgowy na dzień 31.12.2019
 Główny Księgowy na dzień 31.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:15:12.
Główny Księgowy
 Główny Księgowy.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:16:16.

Zobacz:
   Oświadczenia majątkowe Radni
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Radni
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Burmistrz
    Oświadczenia majątkowe 2015r
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe 2016r
   Oświadczenia majątkowe 2017r
    Oświadczenia majątkowe 2018r
   Oświadczenia majątkowe 2019r
   Oświadczenia majątkowe 2020r
   Oświadczenia majątkowe 2021r
   Oświadczenia majątkowe 2022r
   - Oświadczenia majątkowe radni
    Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy
   Osoby wydający decyzje administracyjne
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
    Oświadczenia majątkowe radni
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe radni
   Oświadczenie majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
    Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy
   Oświadczenie majątkowe Przewodniczaca rady Gminy
    Oświadczenia majątkowe 2018-23
   Oświadczenia majątkowe 2022
   Oświadczenia majątkowe kierownicy 2023
   Oświadczenie majątkowe Burmistrz Miasta i Gminy 2023
   Oświadczenia majątkowe Przewodniczący Rady Miejskiej 2023
   Oświadczenia majątkowe Rada Miejska za 2022
Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:16:16
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl