bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Koordynator ds.dostępności strona główna 
Zarządzenie nr 59 w sprawie powołania
Koordynator ds.dostępności
 Zarządzenie 59.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-08-26 17:45:54.
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA
DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W
URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ NA
ROK 2022
 plan działania.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:20:22.
Wniosek o zapewnienie dostępności
architektonicznwej lub informacyjno-komunikacyjnej
 wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznwej lub informacyjno-komunikacyjnej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:21:18.
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:21:52.
Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie powołania
kordynatora oraz zespołu ds.dostępnosc w
Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą.
 zarzadzenie w spr powołania koordynatora.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-17 13:17:20.
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA
DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W
URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ NA
ROK 2023
 plan działania na 2023 rok.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-17 10:43:13.
Data wprowadzenia: 2023-01-17 10:43:13
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl