bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Uchwały Rady Sesja Rady XX z 08.03.2015rSesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.LXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad WisłąLXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z 27.07.2023 strona główna 
Uchwała nr XLVIII/286/2022 w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Solcu nad Wisłą na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII.286.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:41:04.
Uchwała nr XLVIII/287/2022 w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki,
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Solcu nad
Wisłą na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII.287.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:42:50.
Uchwała nr XLVIII/288/2022 w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rolnej, Handlu i
Usług Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą na rok
2022

Uchwała Nr XLVIII.288.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:44:33.
Uchwała nr XLVIII/289/2022 w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty,
Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII.289.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:46:29.
Uchwała nr XLVIII/290/2022 w sprawie diet dla
sołtysów

Uchwała Nr XLVIII.290.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:48:21.
Uchwała Nr XLVIII/291/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenie okresu obowiązywania
umowy dzierżawy udostępnienia nieruchomości
gminnej w związku z umieszczeniem urządzeń
infrastruktury technicznej

Uchwała Nr XLVIII.291.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:50:11.
Uchwała Nr XLVIII/292/2022 w sprawie organizacji
publicznego transportu zbiorowego na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała Nr XLVIII.292.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:51:42.
Uchwała Nr XLVIII/293/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

Uchwała Nr XLVIII.293.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:53:11.
Uchwała Nr XLVIII/294/2022 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z
dnia 31 grudnia 2021 roku na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII.294.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:55:02.

Zobacz:
 2011r .  2012r .  2013r .  2014r .  Uchwały Rady VII Kadencja 2014r .  Sesja Rady V z 27.02.2015r .  Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r. .  Sesja Rady I z 21.11.2018r .  Sesja Rady II z 30.11.2018r .  Sesja Rady III z 18.12.2018r .  Sesja Rady IV z 28.12.2018r .  Sesja Rady V z 29.1.2019r .  Sesja Rady VI z 26.2.2019r .  Sesja Rady VII z 26.3.2019r .   Sesja Rady VIII z 30.4.2019r .   Sesja Rady IX z 28.5.2019r .   Sesja Rady X 28.06.2019r. .  Sesja XI Rady z 30.07.2019 r. .  Sesja XII Rady z 09.08.2019 r. .  Sesja XIII Rady z 27.08.2019 r. .  Sesja XIV Rady z 26.09.2019 r. .  Sesja XVII z 26.11.2019 r. .  Sesja Rady Gminy XVI 29.10.2019 r. .  Sesja XV Rady z 15.10.2019 r. .  Sesja Rady VI z 24.02.2015r .  Sesja Rady VII z 31.03.2015r .   Sesja Rady VIII z 27.04.2015r .   Sesja Rady IX z 26.05.2015r .  Sesja Rady X z 23.06.2015r .  Sesja Rady XI z 07.07.2015r .  Sesja Rady XII z 26.08.2015r .  Sesja Rady XIIIz 30.09.2015r .  Sesja Rady XIV z 30.10.2015r .  Sesja Rady XV z 01.12.2015r .  Sesja Rady XVI z 14.12.2015r .  Sesja Rady XVII z 30.12.2015r .  Sesja Rady XVIII z 26.01.2015r .   Sesja Rady XIX z 23.02.2015r .   Sesja Rady XX z 08.03.2016r .  Sesja Rady XXI z 23.03.2016r .  Sesja Rady XXII 30.03.2016r .  Sesja Rady XXIII 26.04.2016r .  Sesja Rady XXIV 31.05.2016r .  Sesja Rady XXV 16.06.2016r .  Sesja Rady XXVI 19.07.2016r .  Sesja Rady XXVII 30.08.2016r .   Sesja Rady XXVIII 30.09.2016r .   Sesja Rady XXIX 25.10.2016r .   Sesja Rady XXX 29.11.2016r .   Sesja Rady XXXI 29.12.2016r .   Sesja Rady XXXII 27.01.2017 r. .   Sesja Rady XXXIII 21.02.2017 r. .   Sesja Rady XXXIV 30.03.2017 r. .   Sesja Rady XXXV 25.04.2017 r. .   Sesja Rady XXXVI 04.05.2017 r. .  Sesja Rady XXXVII 30.05.2017 r. .  Sesja Rady XXXVIII 27.06.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XXXIX 25.07.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XL 29.08.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLI 26.09.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLII 30.10.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLIII 03.11.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLIV 28.11.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLV 15.12.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLVI 29.12.2017 r. .  Sesja Rady Gminy XLVII30.01.2018 r. .  Sesja Rady Gminy XLVIII 28.02.2018 r. .  Sesja Rady Gminy XLIX 27.03.2018 r. .  Sesja Rady Gminy XLIX 26.04.2018 r. .  Sesja Rady Gminy LI 29.05.2018 r. .  Sesja Rady Gminy LII 26.06.2018 r. .  Sesja Rady Gminy LIII 31.07.2018 r. .  Sesja Rady Gminy LIV 28.08.2018 r. .  Sesja Rady Gminy LIV 26.09.2018 r. .  Sesja Rady Gminy LVI 16.10.2018 r. .  Sesja Rady Gminy XVIII 06.12.2019 r. .  Sesja Rady XIX z dn. 20.12.2019 r. .   Sesji XX Rady Gminy 30.12.2019 .   Sesji XX Rady Gminy 28.01.2020 .  Sesja Rady Gminy XXII 28.02.2020 .   Sesja Rady Gminy XXIII 30.03.2020 .  Sesja Rady Gminy XXIV z 29.04.2020r. .  Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r. .  Sesja Rady Gminy XXVI z 26.06.2020r. .  Sesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r. .  Sesja Rady Gminy XXVIII z 31.08.2020 r. .  Sesja Rady Gminy XXIX z 29.09.2020 r. .  XXX Sesja Rady Gminy z 27.10.2020 r. .  XXXI Sesja Rady Gminy z 27.11.2020 r. .  XXXII Sesja Rady Gminy z 14.12.2020 r. .  XXXIII Sesja Rady Gminy z 31.12.2020 r. .  XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 02.06.2021 r. .  XL Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XLI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XLII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XLIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XLIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XLV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XLVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XLVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  XLIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  L Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LXI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LXVI Seja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LXX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LXXI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą .  LXXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 r. .  LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 lipca 2023 r. .  LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2023 r. .  LXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 września 2023 r. .  LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 24 października 2023 r. .  LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 listopada 2023 r. .  LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2023 r. .  LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dniu 28 grudnia 2023 r. .  LXXX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2024 r. . 
Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:55:02
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl