bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Oświadczenia majątkowe strona główna 
Bubnik Tomasz
 Bubnik Tomasz 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:41:21.
Chmielnicki Ryszard
 Chmielnicki Ryszard 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:42:08.
Chmielnicki Zbigniew
 Chmielnicki Zbigniew 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:42:35.
Jóźwik Jakub
 Jóźwik Jakub 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:43:00.
Kowalski Grzegorz
 Kowalski Grzegorz 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:43:38.
Matuska Dariusz
 Matuska Dariusz 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:44:21.
Mazurek Marek
 Mazurek Marek 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:45:17.
Skalińska Elżbieta
 Skalińska Elżbieta 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:45:44.
Wiśniewska Wiesława
 Wiśniewska Wiesława 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:46:13.
Wojtal Michał
 Wojtal Michał 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:47:31.
Woźniak Krzysztof
 Woźniak Krzysztof 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:48:34.
Zając Wacław
 Zając Wacław 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:49:03.
Zieliński Paweł
 Zieliński Paweł 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:49:28.
Zubała Wioletta
 Zubała Wioletta 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:49:52.

Zobacz:
   Oświadczenia majątkowe Radni
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Radni
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Burmistrz
    Oświadczenia majątkowe 2015r
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe 2016r
   Oświadczenia majątkowe 2017r
    Oświadczenia majątkowe 2018r
   Oświadczenia majątkowe 2019r
   Oświadczenia majątkowe 2020r
   Oświadczenia majątkowe 2021r
   Oświadczenia majątkowe 2022r
   - Oświadczenia majątkowe radni
    Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy
   Osoby wydający decyzje administracyjne
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
    Oświadczenia majątkowe radni
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe radni
   Oświadczenie majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
    Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy
   Oświadczenie majątkowe Przewodniczaca rady Gminy
    Oświadczenia majątkowe 2018-23
   Oświadczenia majątkowe 2022
   Oświadczenia majątkowe kierownicy 2023
   Oświadczenie majątkowe Burmistrz Miasta i Gminy 2023
   Oświadczenia majątkowe Przewodniczący Rady Miejskiej 2023
   Oświadczenia majątkowe Rada Miejska za 2022
Data wprowadzenia: 2022-10-06 14:49:52
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl