OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego 
 oswiaczenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-26 14:39:48 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Decyzja Nr.1/2013 o ustaleniulokalizacji
inwestycji celu publicznego 
 Decyzja Nr.1-2013.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-06-20 11:07:21 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Postanowienie na podstawie art.113 1ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kdeksu postępowania
administracyjnego.... 
 postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-08-08 13:50:59 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
nr 1/2014 
 decyzja.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-05-28 15:27:14 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego 
 obwieszczenie o dec..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-05-28 15:28:53 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 O B W I E S Z C Z E N I E 29.06.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-06-29 12:28:39 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-21 10:41:11 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa
kanalizacji sanitarnej w Solcu nad Wisłą  

Obwieszczenie z dnia 29.07.2016 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-29 13:46:44 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z 7 czerwca 2017r. 

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji

Decyzja

 obwieszczenie 7 czerwca 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-06-09 09:40:06 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu celu
publicznego 19 lipca 2017r 

Decyzja

 obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego - .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-20 08:29:30 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21
lipca 2017r. 

Decyzja

 obwieszczenie - wodociag podemłynie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:27:09 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzij o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 27 lipca
2017r. 

obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej - budowa wieży telekomunikacyjnej w miejsc. Sadkowice.pdf

 obwieszczenie o wszczęciu - Sadkowice.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:22:22 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwesty 29 sierpnia 2017 
 obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-31 09:54:44 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
operatora P4 wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą
zlokalizowaną na części dz.nr ewidencyjny
1609/2 i 1610 w miejscowości Podemłynie, gmina
Solec nad Wisłą  

zawiadomienie o odwołaniu od decyzji nr 1 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Solec nad Wisłą ul. Podemłynie

obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa stacji bazowe.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Decyzja

obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa wiezy telekom.pdf

zawiadomienie o odwołaniu od decyzji nr 1 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Solec nad Wisłą ul. Podemłynie

obwieszczenie o zakończeniu postępowania - stacja telefonii kom.pdf

decyzja odmawiająca uchylenia decyzji ostatecznej z dnia 01 marca 2018.pdf

 obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii kom. operatora .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-29 13:24:49 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Obwieszczenie o wczeciu postepowania w sprawie
wydania decyzji o ustalenie lokalizaci iwestyci
celu publicznego 03.04.2018r. 

decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - budowa wieży telekomunikacyjnej WA-0054 w miejscowości Sadkowice

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu bulicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej w miejsc. Sadkowice

obwieszczenie SKO - Budowa wieży telekomunikacyjnej WA-0054 w .pdf

 obwieszczenie 4-04.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:13:12 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą w
sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym. 
 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:54:12 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie miejsca
przechowywania książki ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym. 
 Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2018 roku.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:52:01 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
O B W I E S Z C Z E N I E Solec nad Wisłą, dn.
22.06.2018r.  
 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-22 11:12:42 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa
stacji transmisji 
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji transmi.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-16 12:34:07 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Data wprowadzenia: 2018-10-16 12:34:07
Opublikowane przez: Marcin Teske