Zapytanie ofertowe: " Dostawa oleju opałowego dla
kotłowni Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad
Wisłą".

Formularz ofertowy Wykonawcy 2024 olej.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2024 olej.pdf

 Zapytanie ofertowe 2024 olej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-29 18:02:30.
Dostawa oleju opałowego dla kotłowni Urzędu
Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą

Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

 Zapytanie ofertowe .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-29 13:08:20 | Data modyfikacji: 2024-02-29 13:09:55.
Zaptanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu
wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Solec
nad Wisłą

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wyjaśnienie treści zapytania

Wyjaśnienie treści zapytania 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-03 14:49:33 | Data modyfikacji: 2024-01-04 20:29:33.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania "
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie
materiałów zawierających azbest z terenu
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2023 roku."

Informacja z otwarcia ofert 2023r.pdf

Informacja o wyborze oferty 2023.pdf

 Zapytanie ofertowe 22023 nz Zbieranie, transport i unieszkodlewienie materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-08-31 14:10:22 | Data modyfikacji: 2023-08-31 14:19:33.
Zapytanie ofertowe: Przebudowa i adaptacja
pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie
– etap I post. 2

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Przedmiary robót

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-25 20:25:29.
Zapytanie Ofertowe 2z/2023 wynajem wraz z serwisem
czterech toalet przenośnych

Informacja o wyborze oferty 04.08.2023.pdf

 Zapytanie Ofertowe 2z2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-21 11:10:48.
Zapytanie ofertowe: Przebudowa i adaptacja
pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie-
etap I

Treść zapytania WDK Dziurków

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Przedmiar robót WDK Dziurków

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-06 15:22:41.
Zapytanie ofertowe: Przebudowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą

Treść zapytania II

Formularz ofertowy

Wykaz robót

Wzór umowy

Informacja o zmianie terminu

Inrormacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-19 07:55:34.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania " Odbiór
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w
2023roku."

odbiór i unieszkodliwianie odpadów zabierających azbest

 zapytanie ofertowe 1.2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-14 14:31:20.
Zapytanie ofertowe: Przebudowa budynku strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Boiskach wraz z
zagospodarowaniem terenu

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Przedmiar robót

Projekt urządzeń

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofery OSP

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-27 10:12:21.
Zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru nad zadaniem pn. Budowa boiska do piłki
nożnej w Przedmieściu Bliższym”

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-09-15 15:24:46.
Zapytanie ofertowe - Diagnoza cyberbezpieczeństwa
w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Oświadczenie potencjał techniczny i osobowy

Oświadczenie o doświadczeniu

projekt umowy

Formularz informacji

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty diagnoza

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-08-26 22:55:12.
Zapytanie ofertowe: Wynajem wraz z serwisem
czterech toalet przenośnych

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty.

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-12 14:55:38.
Zapytanie ofertowe 6z. Zakup sprzętu i
oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Treść zapytania Cyfrowa Gmina

Formularz ofertowy Cyfrowa Gmina

OPZ-formularz cenowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków CG

Oświadczenie o braku powiązań CG

Projekt umowy CG

Ogłoszenie Baza konkurencyjności

Zmiana tresci zapytania

Załącznik nr 2 po zmianie pdf

Załącznik nr 2 po zmianie edytowalny

Ogłoszenie o zmianie Baza konkurencyjności

Informacja z otawrcia ofert Cyfrowa Gmina

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-15 14:02:33 | Data modyfikacji: 2022-06-15 14:03:29.
Zapytanie ofertowe 4z Pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru nad Przebudową boiska do
piłki nożnej w Solcu nad Wisłą

Treśc zapytania

Formularz ofertowy

Informacja z otawrcia ofert nadzór boiska

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-02 14:45:51.
Zapytanie Ofertowe 1z/2022 na Opracowanie analizy
ryzyka dla ujęć wody na terenie Miasta i Gminy
Solec nad Wisłąć

wytyczne w sprawie analizy ryzyka ujęc wody podziemnych i powierzchniowych oraz ustanawiania stref ochronnych ujęć wody.pdf

Formularz ofertowy Analiza ryzyka ujęć wody

Glina.pdf

Solec.pdf

informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty

 zapytanie ofertowe 1z 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-12 08:51:31.
Zapytanie ofertowe - Odbiór i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą w 2022r.

Formularz ofertowy wykonawcy 2022.pdf

Treść zapytania ofertowego 2022.pdf

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert.

informacja o wyborze oferty azbest.pdf

Inf o wyborze oferty.pdf

 Treść zapytania ofertowego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-10 15:25:34.
Zakup sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w
ramach projektu "Uczniowie z potencjałem -
podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności
uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie
Solec nad Wisłą”. Realizowanego w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/95713

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-25 21:16:15 | Data modyfikacji: 2022-02-25 21:24:48.
Zapytanie ofertowe -Wykonanie dokumentacji
projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Trasa wodociągu

Trasa kanalizacji

Informacj z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-01-14 20:25:58.
zapytanie ofertowe - zakup paliwa dla pojazdów
będących w dyspozycji Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą

Zapytanie ofertowe paliwo..pdf

informacja o wyborze oferty..pdf

 zapytanie ofertowe zakup paliwa 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:54:48 | Data modyfikacji: 2021-12-07 12:34:10.
zapytanie ofertowe - konserwacja oświetlenia
ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą

Informacja o wyborze oferty - konserwacja oświetlenia ulicznego

 zapytanie ofertowe konserwacja oswietlenia 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:25:39 | Data modyfikacji: 2021-12-07 12:36:32.
Zapytanie Ofertowe 2/2021 artykuły biurowe
materiały eksploatacyjne do drukarek

wzór umowy 2021.pdf

załacznik nr 2..pdf

załącznik nr 3...pdf

zapytanie ofertowe - artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek.pdf

informacja o wyborze oferty - materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek.pdf

informacja o wyborze oferty - materiały biurowe.pdf

 oferta do postępowania.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:19:54.
Zapytanie ofertowe:Modernizacja świetlic
wiejskich w ramach MIAS MAZOWSZE 2021

Treść zapytania

Przedmiar Kłudzie

Przedmiar Kepa Piotrowińska

Informacj z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-08-19 15:08:42.
Zapytanie ofertowe: Wynajem wraz z serwisem
czterech toalet przenośnych

Treść zapytanie i formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-08-09 09:14:24.
Zapytanie ofertowe: Opracowanie Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku

Treść zapytania POŚ

Formularz ofertowy POŚ

Wykaz usług POŚ

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:12:30.
Zapytanie ofertowe: Rozbudowa oświetlenia
ulicznego w miejscowości Las Gliniański

Treść zapytania

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-05 13:30:20 | Data modyfikacji: 2021-07-05 13:58:58.
Zapytanie ofertowe: Modernizacja świetlic
wiejskich w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 (III)

Treść zapytania

Przemiar Kłudzie

Przedmiar Kepa Piotrowińska

Przedmiar Przedmieście Dalsze

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-02 13:29:39.
Zapytanie ofertowe: Modernizacja układu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej
ujęcia wody w Glinie

Treść zapytania

Przedmiar

Projekt

Projekt

Formularz ofertowy Glina

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-01 13:59:06.
Zapytanie ofertowe: Modernizaja świetlic
wiejskich w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 (II)

Treść zapytania i formularz ofertowy

Przedmiar robót Kłudzie

Przedmiar robót Kępa Piotrowińska

Przedmiar robót Przedmieście Dalsze

Unieważnienie zapytania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-21 14:41:46.
Zapytanie ofertowe: Remont dachu budynku strażncy
OSP w Zemborzynie

Treść zapytania i formularz ofertowy

Przedmiar robót dach

wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert Remont OSP w Zemborzynie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 07:55:06.
Zapytanie ofertowe: Modernizacja świetlic
wiejskich w ramach MIAS MAZOWSZE 2021

Treść zapytania i formularz ofertowy

1. Przedmiar świetlica Kłudzie

2. Przedmiar Kępa Piotrowińska

3. Przedmiar Przedmieście Dalsze

Informacja z otwarcia ofert MIAS I

Informacja o unieważnieniu MIAS I

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-08 14:21:40.
Zapytanie: Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą w 2021 roku

Treść zapytania azbest 2021

Formularz ofertowy azbest

Projekt umowy azbest

Informacja z otwarcia azbest.pdf

Informacja o wyborze ofrty na odbiór azbestu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:57:00.
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji
heraldycznej

zapytanie ofertowe - dokumentacja heraldyczna.pdf

Załącznik 1 formularz ofertowy dokumentacja heraldyczna-1.doc

Załacznik 2 umowa o dzieło na dokumentację heraldyczną.docx

klauzula informacyja.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-10 15:01:00.
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w
miejscowości Boiska gmina Solec nad Wisłą.

Informacja z otwarcia ofert 2021.pdf

Informacja o wyborze oferty

 zapytanie Boiska.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-05 14:27:12 | Data modyfikacji: 2021-03-05 14:41:14.
Zapytanie ofertowe: Wybór instytucji
zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany
Kapitałowe

Treść zapytania ppk

Formularz ofertowy ppk

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:13:59.
Zapytanie ofertowe:Wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonych w miejscowości Kępa
Piotrowińska i Pawłowice

Treść zapytania i formularz ofertowy

informacja

Informacja o wyborze oferty 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-26 18:28:02.
Zaproszenie do złożenia oferty: Zakup paliw dla
pojazdów będących w dyspozycji gminy Solec nad
Wisłą

Treść zaproszenia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-08 11:27:26 | Data modyfikacji: 2020-12-08 11:29:05.
Zapytanie ofertowe: Modernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w Zemborzynie Drugim i
Modernizacja budynku strażnicy OSP w
miejscowości Słuszczyn wraz z zakupem
niezbędnego wyposażenia

Informacja o wyborze oferty cz. 2, unieważneiu cz. 1

Treść zapytania i załącznik

Przedmiar robót Zemborzyn D

Przedmiar robót Słuszczyn

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-08-12 12:33:45.
Zapytanie ofertowe: Wynajem wraz z serwisem
czterech toalet przenośnych

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-08-12 12:27:16 | Data modyfikacji: 2020-08-12 12:31:59.
Zapytanie ofertowe: Inwentaryzacja indywidualnych
źródeł ciepła na terenie Gminy Solec nad
Wisłą

Treść zapytania i załączniki

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-08-03 10:54:58.
Zapytanie ofertowe: Modernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w Zemborzynie Drugim

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Przedmiar robót ZD

Informacja z sesji otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-22 13:36:03.
Zapytanie ofertowe: Remont budynku garażu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Pawłowskiej.

Treśc zapytania

Przedmiar robót Wola Pawłowska

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-09 13:57:19.
Zapytanie ofertowe: Wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości w Woli Pawłowskiej

Treśc zapytania

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-16 15:17:43.
Zapytanie ofertowe: Modernizacja przepompowni
ścieków „Podemłynie”

Treśc zapytania

Szkic

Zmian treści - termin składania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty przepompownia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:50:38.
Zapytanie ofertowe - Odbiór i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Solec nad Wisłą w 2020 roku

Treść zapytania Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających zabest.

Projekt umowy azbest 2020

Informacja z sesji otwarcia ofert 17.04.2020.pdf

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-04-09 09:47:53.
Zapytanie ofertowe "Pełnienie funkcji Inspektora
Nadzoru nad budową boisk wielofunkcyjnych w
Gminie Solec nad Wisłą: przy Szkole Podstawowej
w Solcu nad Wisłą i przy Szkole Podstawowej w
Pawłowicach”.

Treść zapytania i formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-19 11:50:27.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-19 11:48:13.
Zapytanie ofertowe „Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy sieci
wodociągowej – ul. Piaski w Solcu nad
Wisłą”

Treść zapytania

Formularz ofertowy rozbudowa sieci

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:17:00.
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup paliw
dla pojazdów będących w dyspozycji gminy Solec
nad Wisłą

Zaproszenie do złożenia ofert 2020

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:32:27.
Zapytanie ofertowe "Usuwanie folii i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej
z terenu Gminy Solec nad Wisłą"

Treść zapytania i formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-15 13:09:06.
Zapytanie ofertowe "Opracowanie analiz ryzyka dla
ujęć wody na terenie Gminy Solec nad Wisłą"

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Glina 1

Glina 2

Solec 1

Solec 2

Solec 3

Wytyczne

Zmiana treści zapytania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-12 08:51:48.
Zapytanie ofertowe "Modernizacja Wiejskiego Domu
Kultury w Dziurkowie wraz z zakupem niezbędnego
wyposażenia. 2. Modernizacja budynku strażnicy
OSP w Przedmieściu Bliższym. 3. Modernizacja
budynku świetlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii
wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu."

Treśc zapytania

Formularz ofertowy

Przedmiay robót

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:39:58.

 Zapytanie ofertowe „Wynajem pięciu toalet przenośnych wraz z serwisem”


 

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty WC

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-30 09:30:25 | Data modyfikacji: 2019-08-30 09:32:17.

Zapytanie ofertowe " Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym ul. Łoteckiego 7 w Solcunad Wisłą"

Treść zapytania

Przedmiar robót Łoteckiego 7

Formularz ofertowy

Wyjaśninie

Informacja z otwarcia ofert Łoteckiego 7

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-14 14:55:53.
Zapytanie ofertowe „Remont dachu budynku
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Pawłowicach ”

Treśc zapytania

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-12 10:29:52.
Zapytanie ofertowe „Odbiór i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Solec nad Wisłą w 2019 roku – etap II”

Treśc zapytania

Informacja z otwarcia ofert azbest 2019 II.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-09 11:00:19.
Zapytanie ofertowe na wykonanie odwiertu do
nawadniania płyty boiska sportowego w Solcu nad
Wisłą

Zapytanie ofertowe na wykonanie odwiertu do nawadniania płyty boiska sportowego.pdf

Projekt robot geologicznych.pdf

Decyzja zatwierdzajaca projekt robot geologicznych.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-29 15:02:06.
Dostawa pomp i mieszadła na potrzeby modernizacji
oczyszczalni scieków w Solcu nad Wisłą

Dostawa pomp i mieszadła na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-19 11:43:46.
zapytanie ofertowe 3/19 na „Odbiór i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Solec nad Wisłą w 2019 roku”

Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty odbiór azbestu

 Zapytanie 3z Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec nad Wisłą w 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-02-15 13:33:31 | Data modyfikacji: 2019-03-04 11:55:21.
zapytanie ofertowe- wykonanie Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami

informacja o wyborze oferty 2019.pdf

załącznik nr1.formularz ofertowy.pdf

zał nr 2 - wzór umowy.pdf

zał. do umowy- protokół odbioru.pdf

informacja o wyborze oferty 2019r.pdf

informacja z otwarcia ofert 2019r.pdf

 zapytanie ofertowe 06.02.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-02-06 15:07:06.
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup paliw
dla pojazdów będących w dyspozycji gminy Solec
nad Wisłą

Formularz oferty.pdf

Wzór umowy.pdf

Informacja o wyborze oferty

 Zapytanie na dostawę paliw.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-11 17:28:24.
Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg na
terenie Gminy Solec nad Wisłą w sezonie zimowym
2018/2019

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-11-13 10:58:32.
Zapytanie o cenę usługi opracowywania projektów
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zapytanie o cenę

Formularz ofertowy

informacja o wyborze oferty urbanistycznej.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-11-02 14:45:15.
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Solec nad Wisłą w
2019 roku

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz wykonanych usług

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-11-02 14:33:47.
Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne
:Zakup systemu informatycznego zarządzającego
pracami Rady Gminy w Solcu nad Wisłą.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 29.10.2018

Zapytanie na dostawę sprzetu do obsługi Rady II.pdf

Informacja o wyborze oferty

 Zapytanie na dostawę sprzetu do obsługi Rady.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-18 12:24:08.
Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o
wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000
EURO
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-18 12:22:19.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 Informacja o wyborze oferty Doposażenie Ochotniczych Straży Pozanych na terenie Gminy Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-04 07:59:56.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Doposażenie
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy
Solec nad Wisłą

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-11 15:20:59.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Budowa Otwartej
Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym w
gminie Solec nad Wisłą

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Formularz oświadczenia Wykonawcy

Dokumentacja techniczna

Specyfikacja Techniczna

Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:07:29.
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości nr 733 i
732.

Informacja o wyborze oferty rozgraniczenia

 Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Zemborzyn Pierwszy gmina Solec nad Wisłą oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 733 i 732..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-15 13:03:10.
Zapytanie ofertowe 5/2018 Przedmiotem niniejszego
zapytania jest usługa wykonania przeglądów
rozszerzonych - pięcioletnich obiektów
inżynierskich -mostowych położonych na terenie
Gminy Solec nad Wisłą w ilości 6 sztuk zgodnie
z załączonym wykazem obiektów mostowych.

Informacja o wyborze oferty na przeglądy mostów.pdf

 Zapytanie na przegledy mostów.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-12 10:01:28.
Zapytanie ofertowe „Rozbiórka budynku
przedszkola w Solcu nad Wisłą”

Informacja o unieważnieniu postępowania

2. Formularz ofertowy.docx

3. Projekt umowy na rozbiórkę..pdf

4. Przedmiar rozbiórki przedszkola.pdf

5. INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.pdf

6. Opracowanie techniczne - opis.pdf

7. Rysunek nr 2.pdf

8. Rysunek nr 3.pdf

9. ST 001 Roboty rozbiórkowe i demontazowe.pdf

10. ST-000 Wymagania ogólne.pdf

Dokumentacja fotograficzna.pdf

 1. Zapytanie na rozbiórkę przedszkola.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-02-21 12:30:24.
Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Solec nad
Wisłą w 2018 roku”

Informacja z otwarcia ofert

umowy na odbiór azbestu-1

Poprawiony formularz ofertowy.doc

Informacja o wyborze oferty azbest.pdf

 Zapytanie na odbiór azbestu 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-02-02 12:33:04.
Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości
szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

zał. 1 Formularz ofertowy 2018.pdf

zał. 2 Projekt umowy 2018.pdf

 1. Zapytanie na dostawe kruszyw 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:56:29.
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia
nieruchomości położonych w miejscowości
Dziurków gmina Solec nad Wisłą oznaczonych w
ewidencji gruntów i budynków jako działki nr
541 i 539 obręb Dziurków

Zalacznik - formularz ofertowy

projekt umowy

 zapytanie.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-11-06 08:56:19.
Zawiadomienie o unieważnieniu 20.10.2017r.
 Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:49:43.
Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:49:43
Opublikowane przez: Marcin Teske