Uchwała Nr IV/16/2014 w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 Uchwala 16.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-01-05 14:30:38.
Uchwała Nr IV/15/2014 Budżetowa na 2015r
 Uchwala 15.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-01-05 14:27:46.
Uchwała Nr IV/14/2014 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finasowej Gminy Solec nad Wisłą na lata
2017-2027
 Uchwala 14.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-01-05 14:25:56.
Uchwała Nr IV/13/2014 w sprawie zmian w budżecie
 Uchwala 13.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-01-05 14:23:48.
Uchwała Nr IV/12/2014 w zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Solec nad Wisłą na lata 2014-2027
 Uchwala 12.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-01-05 14:22:34.
Uchwała nr III/10/2014 w sprawie diet dla radnych
Rady Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala 10.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-29 11:40:29.
Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie wyboru
przedstawiciela do Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Lipsku
 uchwala 11.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-19 18:23:28.
Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala 9.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-19 18:22:18.
Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie powołania
składu osobowego Komisji Oświaty,Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz Promocji Gminy oraz
zatwierdzenie Przewodniczącego Komisji
 uchwala 8.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-19 18:21:49.
Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie powołania
składu osobowego Komisji Rolnej,Handlu i Usług
oraz zatwierdzenie Przewodniczącego Komisji
 uchwala 7.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-19 18:20:54.
Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie powołania
składu osobowego Komisji Gospodarki ,Budżetu i
Finasów oraz zatwierdzenie Przewodniczącego
Komisji.
 uchwala 6..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-19 18:19:37.
Uchwała Nr III/5/2014 w sprawie powołania
składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz
zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji.
 uchwala 5.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-19 18:18:14.
Uchwała Nr III/4/2014 w sprawie liczby i
rodzajów Komisji Rady Gminy
 uchwala 4.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-19 18:17:30.
Uchwała Nr III/3/2014 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala 3.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-19 18:15:40.
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
 uchwala I.2.14.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-02 13:10:24.
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie przyjęcia
regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą
 uchwala 1.1.14.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-02 13:09:54.
Data wprowadzenia: 2014-12-02 13:09:54
Opublikowane przez: Marcin Teske