Informacje o udzielonej pomocy publicznej ,umorzeniach i innych ulgach

 
 Pomoc de minimis - 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-26 07:58:05.
Podstawa kwota dotacji na 2018 r. 
 podstawowa kwota dotacja dla oddziału przedszkolnego 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:02:38.

Zobacz:
   2016
Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:02:38
Opublikowane przez: Marcin Teske