Dostawa kruszywa do wyrównania dróg gminnych

projekt umowy

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-05-04 13:21:01 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:05:00.
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy
Solec nad Wisłą

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1b do SIWZ - budynki

zał. nr 1b do SIWZ - budynki - zabezpieczenia

zał. nr 1b do SIWZ - sprzęt elektroniczny

zał. nr 1b do SIWZ - pojazdy

Pierwsze wyjaśnienie SIWZ z dnia 23.07.2015 r., zmiana terminu składania ofert

Drugie wyjaśnienie SIWZ z dnia 23.07.2015 r.,

Trzecie wyjaśnienie - zmiana treści SIWZ z dnia 28.07.2015 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-07-20 11:18:32 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:05:24.
Dostawa opału dla jednostek organizacyjnych gminy

                                                                                                                              

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 - Formularz ofertowy

zał. nr 2 - Wykaz wykonanych dostaw

Uwaga! Zmiana terminu skladania ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:00:58 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:05:48.

Zobacz:
 2014 rok .  2015 rok .  2016 rok .  2017 rok . 
Data wprowadzenia: 2015-10-02 13:00:58
Data modyfikacji: 2018-01-31 09:05:48
Opublikowane przez: Marcin Teske