Zapytanie ofertowe na Wykonanie sieci monitoringu
lokalnego wód podziemnych w otoczeniu nieczynnego
wysypiska odpadów komunalnych dla Gminy Solec nad
Wisłą zlokalizowanego w miejscowości
Przedmieście Bliższe.

Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych

Projekt robót geologicznych wysypisko

Projekt umowy na monitoring wód wysypiska

Zawiadomienie o unieważnieniu

 1-2. Zapytanie ofertowe wysypisko-1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-10-05 07:44:20 | Data modyfikacji: 2018-02-13 15:28:55.
Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości
szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO
20.102017r.

Załącznik

Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych

Projekt robót geologicznych wysypisko

Informacja o wyborze oferty

 43. Zapytanie ofertowe wysypisko II.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:51:30 | Data modyfikacji: 2018-02-13 15:29:51.

Zobacz:
 2014 rok .  2015 rok .  2016 rok .  2017 rok . 
Data wprowadzenia: 2017-10-20 14:51:30
Data modyfikacji: 2018-02-13 15:29:51
Opublikowane przez: Marcin Teske