KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W SOLCU NAD
WISŁĄ
 KLAUZULA INFORMACYJNA SOLEC NAD WISŁĄ.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-24 13:49:55.
 KLAUZULA DOWODY.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-08 11:07:36.
 KLAUZULA EWIDENCJA.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-08 11:08:32.
 KLAUZULA INFORMACYJNA BIBLIOTEKA.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-08 11:09:39.
 KLAUZULA INFORMACYJNA GOK.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-08 11:10:49.
 KLAUZULA USC.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-08 11:11:35.
Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego w
Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą
 INFORMACJA MONITORING.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-07-12 10:02:45.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE TRANSMITOWANIA I
UTRWALANIA OBRAD RADY GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ
 Klauzula SESJE RADY GMINY 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:09:10.
Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:09:10
Opublikowane przez: Marcin Teske