Wybory Samorządowe 2018

obwieszczenie 
 obwieszczenie do wydruku.(6546331_5228539).pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-18 14:55:43.
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-20 10:03:31.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie
podziału województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 
 Obwieszczenie ws. okregow wyborczych na terenie woj. maz. 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-20 10:23:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ Z
DNIA 20 SIERPNIA 2018 ROKU 
 OBWIESZCZENIE WÓJTA-wybory 2018 pdf.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-21 09:14:51.
ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 20.08.2018r. w sprawie zapewnienia
na obszarze Gminy Solec nad Wisłą odpowiedniej
liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń jak i
plakatów komitetów wyborczych, związanych z
przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady
powiatu oraz sejmiku województwa mazowieckiego
oraz wyboru wójta, przez podmioty uprawnione do
udziału w kampanii wyborczej. 
 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY - tablice ogłoszeniowe.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-21 13:16:51.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20
sierpnia 2018 r. 
 Uchwala_w_sprawie_wzorow_informacji_o__terminie_wyborow.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-22 13:36:55.
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-22 13:39:33.
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z
UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-22 13:41:30.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w sprawie
przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu
wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw zarządzonych na dzień 21
października 2018r. oraz przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na członków gminnych, miejskich i
powiatowych komisji wyborczych. 
 Komunikat w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-22 13:44:21.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania
pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji
wyborczych 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego I.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-11 09:02:42.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu nad Wisłą 
 Postanowienie Komisarza z dnia 10.09.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-11 09:05:25 | Data modyfikacji: 2018-09-11 09:08:27.
DYŻURY Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu nad
Wisłą 
 DYŻURY - harmonogram.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-12 16:09:05 | Data modyfikacji: 2018-09-11 09:08:27.
Uchwała nr.1 Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu
nad Wisłą w sprawie wyboru Przewodniczacego
Gminnej Komisji Wyborczej  
 Uchwała 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-12 17:20:38 | Data modyfikacji: 2018-09-11 09:08:27.
Uchwała nr.2 Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu
nad Wisłą w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczacego Gminnej Komisji Wyborczej  
 uchwała2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-12 17:22:57 | Data modyfikacji: 2018-09-11 09:08:27.
Wykaz informacji dotycząca oświadczenia
lustracyjnego 
 wykaz informacji.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:15:52 | Data modyfikacji: 2018-09-11 09:08:27.
harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Solcu nad Wisłą od 18.09.18-29.09.18 
 harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-17 07:29:45 | Data modyfikacji: 2018-09-11 09:08:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 12 września 2018 r. 
 Wzór obwieszczenia-1.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-17 11:48:36 | Data modyfikacji: 2018-09-11 09:08:27.
Data wprowadzenia: 2018-09-17 11:48:36
Opublikowane przez: Marcin Teske