Uchwała nr IV.32.2018 w sprawie przyjęcia Palnu
Pracy Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na 2019 rok
 Uchwała nr IV.32.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-06 11:52:11.
Uchwała nr IV.33.2018 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XLVI.241.2017 z dnia 29
grudnia 2017 roku na rok 2018
 Uchwała nr IV.33.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-06 11:53:25.
Uchwała nr IV.34.2018 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2018-2027
 Uchwała nr IV.34.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-06 11:54:32.
Uchwała nr IV.35.2018 - Uchwała Budżetowa na
rok 2019
 Uchwała nr IV.35.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-06 11:55:46.
Uchwała nr IV.36.2018 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027
 Uchwała nr IV.36.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-06 11:56:58.
Uchwała nr IV.37.2018 w sprawie zarządzenia
wyborów sołtysów i rad sołeckich
 Uchwała nr IV.37.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-06 11:58:10.
Data wprowadzenia: 2019-01-06 11:58:10
Opublikowane przez: Marcin Teske