Uchwała nr X.73.2019 w sprawie przyjęcia Oceny
zasobów pomocy społecznej dla Gminy Solec nad
Wisłą
 Uchwała nr X.73.2019r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:47:10.
Uchwała nr X.74.2019 w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na
lata 2019-2027
 Uchwała nr X.74.2019r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:49:07.
Uchwała nr X.75.2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr IV.35.2018 z dnia 28 grudnia
2018 roku na rok 2019
 Uchwała nr X.75.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:52:17.
Uchwała nr X.76.2019 w sprawie uchylenia uchwały
wyrażającej zgodę na sprzedaż nieruchomości
 Uchwala nr X.76.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-08 15:09:12.
Uchwała nr X.77.2019 w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem
przedszkolnym...
 Uchwala nr X.77.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-08 15:16:42.
Uchwała nr X.78.2019 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
 Uchwala nr 78.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-08 15:23:10.
Uchwała nr X.79.2019 w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 Uchwala nr X.79.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-08 15:24:48.
Uchwała nr X.80.2019 r. w sprawie ustalenia sieci
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą
 Uchwala nr.80.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-08 15:28:34.
Data wprowadzenia: 2019-07-08 15:28:34
Opublikowane przez: Marcin Teske