Uchwała nr XI/85/2019 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
 Uchwała nr XI.85.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-06 15:23:03 | Data modyfikacji: 2019-08-06 17:15:59.
Uchwała nr XI/86/2019 w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości polożonych na
terenie Gminy
 Uchwała nr XI.86.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-06 15:26:57 | Data modyfikacji: 2019-08-06 17:17:20.
Uchwała nr XI/87/2019 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2019-2027
 Uchwała nr XI.87.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-06 17:24:30.
Uchwała nr XI/88/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia
2018 roku na rok 2019
 Uchwala XI.88.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-06 17:27:19.
Uchwała nr XI/89/2019 zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad
Wisłą
 Uchwała XI.89.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-06 17:39:10.
Data wprowadzenia: 2019-08-06 17:39:10
Opublikowane przez: Marcin Teske