Uchwała Nr XVIII/119/2019 w sprawie zatwierdzenia
projektu „Uczniowie z potencjałem - podnosimy
kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne
w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad
Wisłą" współfinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X
Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1
Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania
10.1.1. Edukacja ogólna.
 Uchwala Nr XVIII 119 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-13 14:33:47.
Uchwała Nr XVIII/121/2019 w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28
grudnia 2018 roku na rok 2019,
 Uchwala Nr XVIII 121 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-13 14:41:23.
Uchwała Nr XVIII/120/2019 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2019-2027,
 Uchwala Nr XVIII 120 2019r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-13 14:43:40.
Data wprowadzenia: 2019-12-13 14:43:40
Opublikowane przez: Marcin Teske