POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-06 12:52:15.
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach
 2 Formularz - powoływanie okw.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:50:54.
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach zgłoszenie
indywidualne
 3 Formularz - powoływanie okw - indywidualne.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:52:35.
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.
 zgłoszenia okw informacja 2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:25:41.
O BWI E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10 kwietnia 2020 roku
 obwieszczenie o obwodach głosowania z 10 kwietnia 2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-04-10 08:39:50.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia14 kwietnia 2020 r.
 informacja_o_losowaniach.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:52:19.
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na
Prezydenta
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-04-16 14:49:43.
ODEZWA WYBORY PREZYDENCKIE
 odezwa.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-04-28 12:46:01.
Postanowienie Nr56/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu i w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w gminie Solec nad Wisłą
 56.2020 Solec nad Wisłą postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-05 09:58:45.
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
maja 2020 roku
 komunikat.PKW.20.5.7.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:07:47.
UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia
braku możliwości głosowania na kandydatów w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 uchwala nr129.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:08:42.

Zobacz:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
   Gminna Bibloteka Publiczna
   Gminny Ośrodek Kultury
   Urząd Gminy Solec nad Wisłą
   Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą
   Bilans z wykonania budżetu
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:08:42
Opublikowane przez: Marcin Teske