Edyta Pawłowska
 Edyta Pawlowska 2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 12:59:03.
Kierownik Biblioteki Agnieszka Sobolewska
 Kierownik Biblioteki.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:00:35.
Kierownik CUW Katarzyna Tkaczyk
 Kierownik CUW.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:01:47.
Kierownik GOPS Grzegorz Adamski
 Kierownik GOPS.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:04:30.
Kierownik ROŚiGK Marcin Minkina

oświadczenie zmiana Marcin Minkina.pdf

 Kierownik ROŚiGK.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:05:46.
Kierownik USC Alicja Szymczyk
 Kierownik USC.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:07:05.
Kierownik ZUK Albert Grudniewski
 Kierownik ZUK.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:08:44.
Sekretarz Gminy
 Sekretarz Gminy.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:10:23.
Skarbnik Gminy
 Skarbnik Gminy.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:11:29.
Z-ca Skarbnika Wiesława Włodarczyk
 Z-ca Skarbnika Wiesława Włodarczyk.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:12:47.
Z-ca Skarbnika Wiesława Włodarczyk -2
 Z-ca Skarbnika Wiesława Włodarczyk koniec roku.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:13:59.
Główny Księgowy na dzień 31.12.2019
 Główny Księgowy na dzień 31.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:15:12.
Główny Księgowy
 Główny Księgowy.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:16:16.

Zobacz:
 2014 rok .  2015 rok .  2016 rok .  2017 rok . 
Data wprowadzenia: 2020-07-16 13:16:16
Opublikowane przez: Marcin Teske