Wykaz podjętych uchwał na XLI Sesji Rady
Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Wykaz podjętych uchwał - XLI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-30 11:57:18.
Głosowania imienne jawne - XLI Sesja Rady
Miejskiej w Solcu

Głosowania imienne jawne - XLI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-30 11:59:49.
Uchwała Nr XLI/255/2021 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec nad
Wisłą w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała Nr XLI.255.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-08-05 15:27:59.
Uchwała Nr XLI/256/2021 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2021-2027

Uchwała Nr XLI.256.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-08-05 15:30:26.
Uchwała Nr XLI/257/2021 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XXXIII/210/2020 z dnia 31
grudnia 2020 roku na rok 2021

Uchwała Nr XLI.257.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-08-05 15:32:18.
Data wprowadzenia: 2021-08-05 15:32:18
Opublikowane przez: Marcin Teske