Uchwała nr XLVIII/286/2022 w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Solcu nad Wisłą na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII.286.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:41:04.
Uchwała nr XLVIII/287/2022 w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki,
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Solcu nad
Wisłą na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII.287.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:42:50.
Uchwała nr XLVIII/288/2022 w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rolnej, Handlu i
Usług Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą na rok
2022

Uchwała Nr XLVIII.288.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:44:33.
Uchwała nr XLVIII/289/2022 w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty,
Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII.289.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:46:29.
Uchwała nr XLVIII/290/2022 w sprawie diet dla
sołtysów

Uchwała Nr XLVIII.290.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:48:21.
Uchwała Nr XLVIII/291/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenie okresu obowiązywania
umowy dzierżawy udostępnienia nieruchomości
gminnej w związku z umieszczeniem urządzeń
infrastruktury technicznej

Uchwała Nr XLVIII.291.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:50:11.
Uchwała Nr XLVIII/292/2022 w sprawie organizacji
publicznego transportu zbiorowego na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała Nr XLVIII.292.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:51:42.
Uchwała Nr XLVIII/293/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

Uchwała Nr XLVIII.293.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:53:11.
Uchwała Nr XLVIII/294/2022 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z
dnia 31 grudnia 2021 roku na rok 2022

Uchwała Nr XLVIII.294.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:55:02.
Data wprowadzenia: 2022-02-04 21:55:02
Opublikowane przez: Marcin Teske