Uchwała nr XLIX/295/2022 w sprawie: planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i
specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w 2022 r.

Uchwała Nr XLIX.295.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-07 18:01:25.
Uchwała nr XLIX/296/2022 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2022 roku.

Uchwała Nr XLIX.296.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-07 18:03:57.
Uchwała nr XLIX/297/2022 w sprawie przystąpienia
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą do realizacji
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja
2022

Uchwała Nr XLIX.297.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-07 18:04:24.
Uchwała nr XLIX/298/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta
i Gminy Solec nad Wisłą nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Solec nad
Wisłą

Uchwała Nr XLIX.298.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-07 18:04:54.
Uchwała nr XLIX/299/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż ciągnika rolniczego

Uchwała Nr XLIX.299.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-07 18:05:19.
Uchwała Nr XLIX/300/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

Uchwała Nr XLIX.300.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-07 18:05:39.
Uchwała Nr XLIX/301/2022 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z
dnia 31 grudnia 2021 roku na rok 2022

Uchwała Nr XLIX.301.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-07 18:06:06.
Uchwała Nr XLIX/302/2022 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą, którzy uczestniczyli w działaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach
lub innych ćwiczeniach

Uchwała Nr XLIX.302.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-07 18:06:38.
Uchwała Nr XLIX/303/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż kruszarki szczękowej do betonu
i kamienia

Uchwała Nr XLIX.303.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-07 18:06:58.
Data wprowadzenia: 2022-03-07 18:06:58
Opublikowane przez: Marcin Teske