Uchwała Nr LVI/329/2022 w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry
kierowniczej, ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Solec nad Wisłą

Uchwała nr LVI.329.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-08-02 10:00:09.
Uchwała Nr LVI/330/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenie okresu obowiązywania
umowy dzierżawy udostępnienia nieruchomości
gminnej w związku z umieszczeniem urządzeń
infrastruktury technicznej

Uchwała nr LVI.330.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-08-02 10:08:09.
Uchwała Nr LVI/331/2022 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z dnia 31
grudnia 2021 roku na rok 2022

Uchwała nr LVI.331.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-08-02 10:08:40.
Data wprowadzenia: 2022-08-02 10:08:40
Opublikowane przez: Marcin Teske