Uchwała Nr LXI/349/2022 w sprawie uchwalenia
Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2023

LXI.349.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-06 22:19:43.
Uchwała Nr LXI/350/2022 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

LXI.350.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-06 22:20:13.
Uchwała Nr LXI/351/2022 w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna dla celów
wymiaru podatku leśnego na rok 2023

LXI.351.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-06 22:20:35.
Uchwała Nr LXI/352/2022 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Solec
nad Wisłą

LXI.352.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-06 22:21:06.
Uchwała Nr LXI/353/2022 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie Miasta
i Gminy Solec nad Wisłą

LXI.353.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-06 22:21:42.
Uchwała Nr LXI/354/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

LXI.354.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-06 22:22:05.
Uchwała Nr LXI/355/2022 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z dnia 31
grudnia 2021 roku na rok 2022

LXI.355.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-06 22:22:38.
Data wprowadzenia: 2022-12-06 22:22:38
Opublikowane przez: Marcin Teske