Uchwała nr LXVI/381/2023 w sprawie przyjęcia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Miasto i Gminę Solec nad Wisłą

Uchwała Nr LXVI.381.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-07 22:33:53.
Uchwała nr LXVI/382/2023 w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres
dłuższy niż 3 lata

Uchwała nr LXVI.382.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-07 22:34:18.
Uchwała nr LXVI/383/2023 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2023 roku

Uchwała nr LXVI.383.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-07 22:34:52.
Uchwała Nr LXVI/384/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

Uchwała nr LXVI.384.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-07 22:35:24.
Uchwała Nr LXVI/385/2023 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/366/2022 z
dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

Uchwała nr LXVI.385.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-07 22:36:01.
Data wprowadzenia: 2023-03-07 22:36:01
Opublikowane przez: Marcin Teske