Uchwała nr LXXXIV/488/2024 w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres
dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas
dłuższy niż 3 lata

Uchwała nr LXXXIV.488.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-30 17:42:54.
Uchwała nr LXXXIV/489/2024 w sprawie przyjęcia
sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą z realizacji programu współpracy Miasta
i Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2023

Uchwała nr LXXXIV.489.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-30 17:43:21.
Uchwała Nr LXXXIV/490/2024 w sprawie zmiany
Uchwały Nr LXXXI/474/2024 z dnia 28 lutego 2024
r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr LXXXIV.490.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-30 17:43:47.
Uchwała Nr LXXXIV/491/2024 zmieniająca uchwałę
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr LXXXIV.491.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-30 17:44:16.
Uchwała Nr LXXXIV/492/2024 zmieniająca uchwałę
nr XXXIII/204/2020 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Usług
Wspólnych w Solcu nad Wisłą

Uchwała nr LXXXIV.492.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-30 17:44:41.
Uchwała nr LXXXIV/493/2024 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2024-2027

Uchwała nr LXXXIV.493.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-30 17:48:06 | Data modyfikacji: 2024-04-30 17:48:55.
Uchwała Nr LXXXIV/494/2024 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXXIX/457/2023 z
dnia 28 grudnia 2023 roku na rok 2024

Uchwała nr LXXXIV.494.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-30 17:49:37.
Data wprowadzenia: 2024-04-30 17:49:37
Opublikowane przez: Marcin Teske