Wykaz działek do sprzedaży (Solcec nad Wisłą)

wykaz działek do sprzedaży.PDF

 wykaz działek do sprzedaży.doc

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-09-21 14:06:48 | Data modyfikacji: 2011-10-13 14:19:53.
Co mnie czeka jako mieszkańca Szanowny
mieszkańcu ! W dniu 1 stycznia 2012 roku
weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego
dnia Gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
polegającego na przejęciu odpowiedzialności
przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat
dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie
odpadów. Do 30 czerwca 2013 r. możesz
zachować dotychczasową umowę na odbieranie
odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do
Gminy. Należy jednak przekazać do Urzędu Gminy
w terminie do 30 X. 2012 r. informację O
dotychczasowym sposobie pozbywania się odpadów
oraz kopię umowy z przedsiębiorca odbierającym
odpady komunalne . Informację należy składać
w pokoju Nr 12. Jak będzie działał system
gminny ! - Gmina ustali stawkę i sposób
naliczenia opłaty za odbieranie odpadów, a
także tryb, sposób i częstotliwość jej
wnoszenia, - oczekuj informacji ze strony
urzędu Gminy. - Stawka opłaty będzie
zależała od : liczby mieszkańców lub od
powierzchni nieruchomości lub od ilości
zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla
gospodarstwa domowego – gmina wybierze
jeden z pośród tych wskaźników i
poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty. -
Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w
przetargu odbierze odpady zmieszane i
selektywnie zebrane od mieszkańców. - Gmina
będzie sprawować nadzór nad prawidłowym
zagospodarowaniem odpadów przez
odbierającego. - Powstaną punkty selektywnego
zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy
będą mogli oddać zebrane odpady. Gmina
poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów,
godzinach ich działania oraz jakie odpady
możesz do nich przynosić.
 I N F O R M A C J odpady.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-17 12:46:48.
Wykaza działek przeznaczonych do wydzierżawienia
(Sadkowice)

wykaz działek do wydzierżawienia.PDF

 wykaz działek do wydzierżawienia.doc

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-09-21 14:08:19.
Co mnie czeka jako mieszkańca Szanowny
mieszkańcu ! W dniu 1 stycznia 2012 roku
weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego
dnia Gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
polegającego na przejęciu odpowiedzialności
przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat
dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie
odpadów. Do 30 czerwca 2013 r. możesz
zachować dotychczasową umowę na odbieranie
odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do
Gminy. Należy jednak przekazać do Urzędu Gminy
w terminie do 30 X. 2012 r. informację O
dotychczasowym sposobie pozbywania się odpadów
oraz kopię umowy z przedsiębiorca odbierającym
odpady komunalne . Informację należy składać
w pokoju Nr 12. Jak będzie działał system
gminny ! - Gmina ustali stawkę i sposób
naliczenia opłaty za odbieranie odpadów, a
także tryb, sposób i częstotliwość jej
wnoszenia, - oczekuj informacji ze strony
urzędu Gminy. - Stawka opłaty będzie
zależała od : liczby mieszkańców lub od
powierzchni nieruchomości lub od ilości
zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla
gospodarstwa domowego – gmina wybierze
jeden z pośród tych wskaźników i
poinformuje Cię o sposobie liczenia opłaty. -
Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w
przetargu odbierze odpady zmieszane i
selektywnie zebrane od mieszkańców. - Gmina
będzie sprawować nadzór nad prawidłowym
zagospodarowaniem odpadów przez
odbierającego. - Powstaną punkty selektywnego
zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy
będą mogli oddać zebrane odpady. Gmina
poinformuje Cię o miejscach lokalizacji punktów,
godzinach ich działania oraz jakie odpady
możesz do nich przynosić.
 I N F O R M A C J A.gospodarki odpadami.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-04-17 12:43:21.
Wykaz lokali gminnych przeznaczonych do wynajęcia

wykaz

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-05-15 10:51:46 | Data modyfikacji: 2012-05-15 10:57:33.
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 oferta_2012.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-02-05 14:42:07.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH - kultura i sztuka
 konkurs ofert - kultura i sztuka.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-04 14:05:09.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH - na rzecz osob niepelnosprawnych
 konkurs ofert - osoby niepelnosprawne.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-04 14:06:55.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH - ochrona i promocja zdrowia
 konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-04 14:07:50.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH - tutystyka i krajoznawstwo
 konkurs ofert w zakesie turystyki i krajoznawstwa.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-04 14:08:29 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:41:08.
wzor oferty do pobrania
 oferta na realizacje zadan publicznych.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-04 14:09:36.
Rozstrzygnięcie ofert
 ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-30 10:29:40 | Data modyfikacji: 2013-04-30 13:15:45.
opinia do projektu programu współpracy z OP
 opinie do projektu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:02:25.
zarządzenie - projekt programu współpracy z OP
 zarządzenie 2013.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:03:38.
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych
 konkurs ofert.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-01-13 15:21:52.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY
DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA TERENIE
GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W ROKU 2014
 konkurs ofert - kultura 2014.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-24 15:04:54 | Data modyfikacji: 2014-04-25 12:14:04.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W
2014 R
 konkurs ofert - ochrona zdrowia.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-24 15:06:17.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA NA
TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W ROKU 2014
 konkurs ofert - turystyka.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-24 15:07:46 | Data modyfikacji: 2014-04-25 09:55:04.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2014 R
 konkurs ofert niepelnosprawni.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-24 15:08:51.
wzor oferty na realizacje zadan publicznych
 wzor oferty na realizacje zadania publicznego.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-24 15:16:16.
ogłoszenie - wybór ofert
 wybor ofert.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-05-20 04:40:05.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W
2014 R. 2
 konkurs.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-09-11 11:57:58.
ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i
Inspektoracie Oświaty Samorządowej w Solcu nad
Wisłą
 ogloszenie o naborze na stanowisko.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-09-12 09:05:16.
Postanowienie nr 54/W/14 Komisarza Wyborczego w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Rady Gminy Solec nad Wisłą
 Postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:45:08.
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 deklaracja dostępności2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-14 15:19:24.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu
Miasta i Gminy Solec nad Wisłąw 2023 roku
 Harmonogram 2023 Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-27 13:23:13.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą 2023 roku Trudno
Dostepne
 Harmonogram TD 2023 Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-27 13:24:23.
zawiadomienie o zebraniu wiejskim
 zawiadomienie o zebraniu wiejskim.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-11 15:29:47.
Data wprowadzenia: 2023-04-11 15:29:47
Opublikowane przez: Marcin Teske