bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Oświadczenia majątkowe > 2015 rok strona główna 
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru
Gminy Solec nad Wisłą, Inspektoratu Oświaty
Samorządowej, Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły w Przedmieściu Dalszym

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 - Formularz ofertowy

zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

zał. nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia

zał. nr 6 - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia SIWZ z dnia 28.10.2015 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-23 12:26:17 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:33:46.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych w gminie Solec nad
Wisłą w 2016 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu

Wykaz wykonanych usług

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Zmiana treści SIWZ z dnia 15-12-2015 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-12-14 15:19:49 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:33:21.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych w gminie Solec nad
Wisłą (drugie postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 3 do SIWZ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

zał. nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych usług

zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy

Zmiana treści SIWZ z dnia 05.01.2016 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-12-31 12:28:45 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:32:57.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe .  Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe Radni .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Burmistrz .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .   Oświadczenia majątkowe 2015r .  Oświadczenia majątkowe 2016r  .   Oświadczenia majątkowe 2018r  .  Oświadczenia majątkowe 2017r  .  Oświadczenia majątkowe 2019r  .  Oświadczenia majątkowe 2020r  .  Oświadczenia majątkowe 2021r  .  Oświadczenia majątkowe 2022r  .  - Oświadczenia majątkowe radni .   Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Wójt  .  Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy .  Osoby wydający decyzje administracyjne .   Oświadczenia majątkowe radni .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe Wójt  .  Oświadczenia majątkowe radni .  Oświadczenie majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek .   Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy .  Oświadczenie majątkowe Przewodniczaca rady Gminy .   Oświadczenia majątkowe 2018-23 .  Oświadczenia majątkowe 2022 .  Oświadczenia majątkowe kierownicy 2023 .  Oświadczenie majątkowe Burmistrz Miasta i Gminy 2023 .  Oświadczenia majątkowe Przewodniczący Rady Miejskiej 2023 .  Oświadczenia majątkowe Rada Miejska za 2022 .  Oświadczenia majątkowe 2024 . 
Data wprowadzenia: 2015-12-31 12:28:45
Data modyfikacji: 2018-02-05 12:32:57
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl