bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Oświadczenia majątkowe > 2016 rok strona główna 
Przebudowa dróg gminnych - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 do SIWZ Oświadczenie nt. przynależności do grupy kapitałowej

zał. nr 5 do SIWZ Projekt umowy

Przedmiar robót dla cz. I przedmiotu zamówienia (przebudowa drogi nr 190618W w Woli Pawłowskiej)

Dokumentacja techniczna dla cz. II przedmiotu zamówienia (Przebudowa drogi nr 243,2576,595 w Woli Pawłowskiej)

Przedmiar robót dla cz. III przedmiotu zamówienia (Przebudowa drogi gminnej nr 190622W w Sadkowicach)

Przedmiar robót dla cz. IV przedmiotu zamówienia (Przebudowa drogi gminnej nr 190642W w Kępie Piotrowińskiej)

Przedmiar robót dla cz. V przedmiotu zamówienia (Przebudowa chodnika w Solcu nad Wisłą przy ul. Z. Łoteckiego)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-03-03 15:05:33 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:32:20.
Przebudowa dróg gminnych - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 3 do SIWZ Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia

zał. nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

zał. nr 6 do SIWZ Projekt umowy

Przedmiar robót dla części I przedmiotu zamówienia (przebudowa drogi nr 190654W w Przedmieściu Bliższym)

Przedmiar robót dla części II przedmiotu zamówienia (przebudowa drogi nr 190655W w Przedmieściu Bliższym)

Przedmiar robót dla części III przedmiotu zamówienia (przebudowa drogi gminnej nr ew. 800,668 w Przedmieściu Dalszym)

Przedmiar robót dla części IV przedmiotu zamówienia (przebudowa drogi gminnej nr ew. 1093 w Dziurkowie)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-01 10:46:19 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:31:53.
Przebudowa dróg gminnych - etap III

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

zał. nr 3 do SIWZ Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia

zał. nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie nt. przynależności do grupy kapitałowej

zał. nr 6 do SIWZ Projekt umowy

Przedmiar robót dla części I przedmiotu zamówienia (Przebudowa drogi gminnej nr 190622W w Kalinówku)

Przedmiar robót dla części II przedmiotu zamówienia (Przebudowa drogi gminnej nr ew. 19,129 w Glinie)

Przedmiar robót dla części III przedmiotu zamówienia (Przebudowa drogi gminnej nr 190634W w Pawłowicach)

Przedmiar robót dla części IV przedmiotu zamówienia (Remont drogi gminnej nr 190622W w Sadkowicach)

Przedmiar robót dla części V przedmiotu zamówienia (Remont drogi gminnej nr 190615W „Żabno”)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-07 10:43:13 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:31:15.
Przebudowa dróg gminnych - etap IV

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 3 do SIWZ Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia

zał. nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie nt. przynależności do grupy kapitałowej

zał. nr 6 do SIWZ Projekt umowy

Przedmiar robót dla części I przedmiotu zamówienia (Przebudowa drogi gminnej nr 190638W w Sadkowicach)

Przedmiar robót dla części II przedmiotu zamówienia (Przebudowa drogi gminnej nr 190643W w Sadkowicach)

Przedmiar robót dla części III przedmiotu zamówienia (Przebudowa drogi gminnej nr ew. 657 w Pawłowicach)

Przedmiar robót dla części IV przedmiotu zamówienia (Przebudowa drogi gminnej nr 190602W w Zemborzynie Pierwszym)

Przedmiar robót dla części V przedmiotu zamówienia (Przebudowa drogi gminnej nr 190620W w Boiskach Kolonii)

Przedmiar robót dla części VI przedmiotu zamówienia (Przebudowa drogi gminnej nr ew. 396 w Kłudziu)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:42:28 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:30:43.
Przebudowa drogi nr 190603W w Zemborzynie
Pierwszym Kolonii w km od 0+000 do 0+670

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy

zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 3 do SIWZ Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia

zał. nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie nt. przynależności do grupy kapitałowej

zał. nr 6 do SIWZ Projekt umowy

Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-06-15 13:06:43 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:30:13.
Usługa edukacyjna i szkoleniowa - Aktywni
uczniowie w gminie Solec

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana treści SIWZ z dnia 21-10-2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-10-20 10:04:58 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:29:22.
Dowóz dzieci do placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzielenieu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:50:15 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:28:56.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe .  Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe Radni .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Burmistrz .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .  Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół .   Oświadczenia majątkowe 2015r .  Oświadczenia majątkowe 2016r  .   Oświadczenia majątkowe 2018r  .  Oświadczenia majątkowe 2017r  .  Oświadczenia majątkowe 2019r  .  Oświadczenia majątkowe 2020r  .  Oświadczenia majątkowe 2021r  .  Oświadczenia majątkowe 2022r  .  - Oświadczenia majątkowe radni .   Oświadczenia majątkowe kierownicy .  Oświadczenia majątkowe Wójt  .  Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy .  Osoby wydający decyzje administracyjne .   Oświadczenia majątkowe radni .  Oświadczenia majątkowe kierownicy .   Oświadczenia majątkowe Radni .  Oświadczenia majątkowe Wójt  .  Oświadczenia majątkowe radni .  Oświadczenie majątkowe Wójt .  Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek .   Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy .  Oświadczenie majątkowe Przewodniczaca rady Gminy .   Oświadczenia majątkowe 2018-23 .  Oświadczenia majątkowe 2022 .  Oświadczenia majątkowe kierownicy 2023 .  Oświadczenie majątkowe Burmistrz Miasta i Gminy 2023 .  Oświadczenia majątkowe Przewodniczący Rady Miejskiej 2023 .  Oświadczenia majątkowe Rada Miejska za 2022 .  Oświadczenia majątkowe 2024 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:50:15
Data modyfikacji: 2018-02-05 12:28:56
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl