bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Budżet strona główna 
 Pomoc de minimis - 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-26 07:58:05.
Podstawa kwota dotacji na 2018 r.

tabela aktualizacji.pdf

 podstawowa kwota dotacja dla oddziału przedszkolnego 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:02:38.
wykaz osób fizycznych
 wykaz osób fizycznych za 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-06 14:53:27.
wykaz osób prawnych i fizycznych którym
udzielono pomocy publicznej
 wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej za 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-06 14:54:24.
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji -
kwiecień 2019
 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - kwiecień 2019..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-06 10:41:54.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostkom
organizacyjnym którym udzielono pomoc w 2018
 Wkaz.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-08 15:01:27.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w
2018 roku (zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego)
 pomoc publiczna ..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:22:19.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń
na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2018
roku
 pomoc publiczna ulgi.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:24:08.
wykaz osób fizycznych - 2018 r.
 wykaz osób fizycznych 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-31 20:48:44.
Pomoc publiczna
 pomoc publiczna.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-31 20:50:36.
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba
dzieci
 PKD X 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:44:10.
Informacja o udzielonej pomoc publicznej 2020
 udzielona pomoc publiczna 2019r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-25 11:41:30 | Data modyfikacji: 2020-05-28 09:41:45.
podstawowa kwota dotacji 2020
 podstawowa kwota dotacji 2020r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-25 11:43:24 | Data modyfikacji: 2020-05-28 09:39:58.
Informacja o udzielonej pomoc publicznej 2019
 pomoc publiczna - 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-01 10:59:46.
Informacja o udzielonej pomoc publicznej 2019r.
 pomoc publiczna 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-01 11:01:18.
Wykaz osób o udzielonej pomoc publicznej 2019
 Wykaz osob 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-01 11:03:39.
Aktualizacja PKD od 1.11.2020r.
 Aktualizacja PKD od 1.11.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-11-19 14:21:08.
AKTUALIZACJA PKD W 2021 R.
 Aktualizacja PKD w 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-04-15 08:10:28.
Informacja o udzielonej pomocy publicznej - 2020
rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020 - 1.pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020 - 2.pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020 -3.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-27 15:21:04.
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej 2021

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021 - 1.pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021 - 2.pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021 - 3.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-31 19:09:57 | Data modyfikacji: 2022-05-31 22:28:25.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadajacych osobowości
prawnej, kórym udzielono pomocy publicznej w roku
2022.1
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, kórym udzielono pomocy publicznej w roku 2022. (1).pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-31 17:51:16.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadajacych osobowości
prawnej, kórym udzielono pomocy publicznej w roku
2022.2
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, kórym udzielono pomocy publicznej w roku 2022. (2).pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-31 17:52:03.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadajacych osobowości
prawnej, kórym udzielono pomocy publicznej w roku
2022. 3
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, kórym udzielono pomocy publicznej w roku 2022. (3).pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-31 17:52:43.
Informacja o udzielonej pomocy publicznej - 2023
rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r..pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczęń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2023 r.

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r.

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-29 23:06:03 | Data modyfikacji: 2024-05-30 00:38:41.

Zobacz:
 Budżet .  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej .  Sprawozdania Fnansowe .  Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego .  Sprawozdania z wykonania Budżet  .  Bilans z wykonania budżetu .  Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego .  Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą .  Sprawozdanie z wykonania budżetu .  2016 .  Budżet na 2024 .  Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach . 
Data wprowadzenia: 2024-05-29 23:06:03
Data modyfikacji: 2024-05-30 00:38:41
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl