UCHWAŁA Nr 3.j./238/2024 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą.
 UCHWAŁA Nr 3..2382024 (2).pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-24 13:03:08.
UCHWAŁA Nr 3.j./238/2024 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
22 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą.
 UCHWAŁA Nr 3.j.2382024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-24 13:02:31.
Uchwała Nr 3.h./157/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
1 grudnia 2023 roku w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 –
2027.
 Uchwała Nr 3.h.1572023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-19 14:27:39.
Uchwała Nr 3.c./155/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
1 grudnia 2023 roku w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą projekcie uchwały budżetowej
na rok 2024 oraz opinii o możliwości
sfinansowania deficytu.
 UCHWALA_3.c.-155-2023_1_akt.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-19 14:25:28.
Uchwała Nr 3.c./155/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
1 grudnia 2023 roku w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą projekcie uchwały budżetowej
na rok 2024 oraz opinii o możliwości
sfinansowania deficytu.
 Uchwała Nr 3.c.1552023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-19 14:24:15.
Uchwała nr.3.e./154/2023 z dnia 18.04.2023 w
sprawie opinii przedłożonym przez Burmistrza
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą sprawozdaniuz
wykonania budżetu Miasta i gminy Solec nad
Wisłą za rok 2022
 Uchwała nr.3.e.1542023 z dnia 18.04.2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-26 10:59:13 | Data modyfikacji: 2023-04-26 11:05:09.
Uchwała Nr 3.I./315/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
7 lutego 2023 roku w sprawie wydania opinii o
możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w uchwale budżetowej Rady
Miejskiej w Solcu nad Wisłą na 2023 rok.

Uchwała Nr 3.I./315/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą n

 UCHWALA_3.l..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-09 09:48:05.
Uchwała Nr 3.j./309/2023 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
7 lutego 2023 roku w sprawie wydania opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała Nr 3.j./309/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

 UCHWALA3.j..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-09 09:45:23.
Uchwała Nr 3.e./98/2021 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania
budżetu za rok 2020

Uchwała Nr 3.e.98.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-04 22:14:44.
Uchwała Nr Ra.76.2020 w sprawie opinii o
planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę
Gminy Solec nad Wisłą w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2027
 Uchwała nr Ra.76.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-31 10:08:30.
Uchwała Nr Ra.379.2019 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą projekcie Uchwały Budżetowej na 2020
 Uchwala Nr Ra.379.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:05:03.
Uchwała Nr Ra.378.2019 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2027
 Uchwala Nr Ra.378.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:01:35.
Uchwała NR RA.296.2019 w sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.pdf

 Uchwała Nr Ra. 269.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 19:20:48 | Data modyfikacji: 2019-12-09 18:28:28.
Uchwała Nr Ra.129.2019 Składu Orzekającego RIO
w Warszawie z dnia 5.04.2019 r.
 Uchwała Nr Ra.129.2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad Wisła sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-05 18:42:07.
Uchwała Nr Ra.468.2018 - opinia o projekcie
Uchwały Budżetowej na 2019 r.
 Uchwała Nr Ra.468.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-18 09:28:42.
Uchwała Nr Ra.469.2018 - opinia o projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2027
 Uchwała Nr Ra.469.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-18 09:27:11.
Uchwaa Nr.Ra.143.2018 z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu

Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia Gminy

 Uchwaa 143 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-25 09:52:47 | Data modyfikacji: 2018-05-11 14:36:39.
Uchwała nr Ra.58.2018 w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Solec nad
Wisłą kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową na lata
2018-2027
 uchała nr Ra.58.2018

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-31 08:49:21.
Uchwała nr Ra.57.2018 w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Solec nad
Wisłą planowanego w uchwale budżetowej na 2018
rok deficytu
 uchwała Ra.57.2018

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-31 08:46:17 | Data modyfikacji: 2018-01-31 08:50:24.
Uchwała nr Ra.49.2017 w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Solec nad
Wisłą kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową na lata
2017-2027
 uchwała RIO 49.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-21 15:09:29.
Uchwała nr Ra.48.2017 w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Solec nad
Wisłą planowanego w Uchwale Budżetowej na 2017
rok deficytu
 uchwała RIO 48.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-21 15:06:16 | Data modyfikacji: 2017-02-21 15:07:25.
Uchwała Nr Ra.392.2016
 RIO 392.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-09 10:07:40.
Uchwała Nr Ra.393.2016
 RIO 393.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-09 10:06:56.
Uchwała Nr RA.48.2015 w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Solec nad
Wisłą kwoty długu w latach obiętych
wieloletnią prognozą finanwą na lata 2016-2027
 RIO 60 opinia WPF.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:28:40.
Uchwała Nr RA.59.2015 w sprawie Opinia o
możliwości sfinansowania przez Gmine Solec nad
Wisłą planowanego w Uchwale Budżetowej na rok
2016 deficytu.
 RIO 59 opinia deficyt.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:22:22.
Uchwała Nr Ra.421.2015
 opinia RIO WPF.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:48:48.
Uchwała Nr Ra.420.2015
 opinia RIO Uchwala Budzetowa.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:47:45.
Uchwała Nr Ra.167.2015 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014
rok
 Uchwala Nr Ra. 167.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:32:48.
Uchwała Nr RA.48.2015 w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Solec nad
Wisłą kwoty długu w latach objętych WPF
 uchwala nr Ra.48.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:49:04.
Uchwała Nr RA.470.2014 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą projekcie Uchwały w sprawie WPF na lata
2015-2027
 Uchwala nr Ra.470.2014 RIO.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:09:36.
Uchwała Nr RA.469.2014 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą o projekcie Uchwały Budżetowej na rok
2015
 Uchwala nr Ra.469.2014 RIO.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:05:51.
Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:05:51
Opublikowane przez: Marcin Teske