Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr RA.48.2015 w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Solec nad
Wisłą kwoty długu w latach objętych WPF 
 uchwala nr Ra.48.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:49:04.
Uchwała Nr RA.469.2014 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą o projekcie Uchwały Budżetowej na rok
2015 
 Uchwala nr Ra.469.2014 RIO.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:05:51.
Uchwała Nr RA.470.2014 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą projekcie Uchwały w sprawie WPF na lata
2015-2027 
 Uchwala nr Ra.470.2014 RIO.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:09:36.
Uchwała Nr Ra.167.2015 w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Solec nad
Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014
rok  
 Uchwala Nr Ra. 167.2015 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:32:48.
Uchwała Nr Ra.420.2015 
 opinia RIO Uchwala Budzetowa.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:47:45.
Uchwała Nr Ra.421.2015 
 opinia RIO WPF.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:48:48.
Uchwała Nr RA.59.2015 w sprawie Opinia o
możliwości sfinansowania przez Gmine Solec nad
Wisłą planowanego w Uchwale Budżetowej na rok
2016 deficytu.  
 RIO 59 opinia deficyt.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:22:22.
Uchwała Nr RA.48.2015 w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Solec nad
Wisłą kwoty długu w latach obiętych
wieloletnią prognozą finanwą na lata 2016-2027  
 RIO 60 opinia WPF.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:28:40.
Uchwała Nr Ra.393.2016  
 RIO 393.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-09 10:06:56.
Uchwała Nr Ra.392.2016  
 RIO 392.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-09 10:07:40.
Uchwała nr Ra.48.2017 w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania przez Gminę Solec nad
Wisłą planowanego w Uchwale Budżetowej na 2017
rok deficytu 
 uchwała RIO 48.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-21 15:06:16 | Data modyfikacji: 2017-02-21 15:07:25.
Uchwała nr Ra.49.2017 w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej przez Gminę Solec nad
Wisłą kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową na lata
2017-2027 
 uchwała RIO 49.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-21 15:09:29 | Data modyfikacji: 2017-02-21 15:07:25.
Data wprowadzenia: 2017-02-21 15:09:29
Opublikowane przez: Marcin Teske