Zobacz:
   Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Burmistrz
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
   Oświadczenia majątkowe Dyrektorzy Szkół
    Oświadczenia majątkowe 2015r
   Oświadczenia majątkowe 2016r
    Oświadczenia majątkowe 2018r
   Oświadczenia majątkowe 2017r
   Oświadczenia majątkowe 2019r
   Oświadczenia majątkowe 2020r
   Oświadczenia majątkowe 2021r
   - Oświadczenia majątkowe radni
   Oświadczenia majątkowe 2022r
    Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy
   Osoby wydający decyzje administracyjne
    Oświadczenia majątkowe radni
    Oświadczenia majątkowe Radni
   Oświadczenia majątkowe kierownicy
   Oświadczenia majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe radni
   Oświadczenie majątkowe Wójt
   Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
    Oświadczenia majątkowe Przewodnicząca Rady Gminy
   Oświadczenie majątkowe Przewodniczaca rady Gminy
    Oświadczenia majątkowe 2018-23
   Oświadczenia majątkowe 2022
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: